นายกฯลุงตู่ เป็นประธานกฐินพระราชทาน วัดระฆังฯ เ ซี ย นห ว ยไม่พ ล า ดจับต าเลขยอดกฐิน

นายกฯลุงตู่ เป็นประธานกฐินพระราชทาน วัดระฆังฯ เ ซี ย นห ว ยไม่พ ล า ดจับต าเลขยอดกฐิน &nbs…

Read More

ไผ่ พงศธร ไม่เคยลืมบุญคุณ สร้างบ้านสวนหลังใหญ่โตให้แม่บั งเกิดเกล้า

ไผ่ พงศธร ไม่เคยลืมบุญคุณ สร้างบ้านสวนหลังใหญ่โตให้แม่บั งเกิดเกล้า   เรียกได้ว่าเป็น…

Read More

หมั่นสวดมนต์ทุกวันก่อนนอน คาถาเทวดารัก เสริมชะต าชีวิ ต นำพาชีวิ ตร่ำรวยเงินทอง

หมั่นสวดทุกวันก่อนนอน คาถาเทวดารัก เสริมชะต า นำพาชีวิ ตร่ำรวยเงินทอง   อ านิส ง ค์จา…

Read More

หนึ่ง จักรวาล สร้างโ ร งครัว ห้องน้ำถวายวัด หลังทอดกฐินถวายเงินกว่า 5 เเสน

หนึ่ง จักรวาล สร้างโ ร งครัว ห้องน้ำถวายวัด หลังทอดกฐินถวายเงินกว่า 5 เเสน   เรียกได้…

Read More

เ สี่ ยบอย หนุ่มดวงเฮงถูกหวย 48 ล้าน ไม่หยุดเติมบุญ เดินสายเลี้ยงอาห ารกลางวันเด็กๆตามโ ร งเรียนอยู่เสมอ

เ สี่ ยบอย หนุ่มดวงเฮงถูกหวย 48 ล้าน ไม่หยุดเติมบุญ เดินสายเลี้ยงอาห ารกลางวันเด็กๆอยู่เสม…

Read More

อิ่มบุญ สุนารี-ฮาย อาภาพร มอบทุนการศึกษ า กว่า 3 เเสน แด่เด็กนักเรียน จ.นครสวรรค์

อิ่มบุญ สุนารี-ฮาย อาภาพร มอบทุนการศึกษ า กว่า 3 เเสน แด่เด็กนักเรียน   เรียกได้ว่าเป…

Read More

โบราณเขาร่ำลือมา หมั่นขยันทำเป็นประจำ ส่งผลชีวิ ตเจริญก้าวหน้า มีเงินใช้ไม่ข าดมือ

โบราณเขาร่ำลือมา หมั่นขยันทำเป็นประจำ ส่งผลชีวิ ตเจริญก้าวหน้า มีเงินใช้ไม่ข าดมือ   …

Read More