อานุภาพของบทสวดนี้ เทวดาลงมาสาธุแทบศาลาพั ง หลวงปู่ชอบ ยังขนลุกทั้งตัว

อานุภาพของบทสวดนี้ เทวดาลงมาสาธุแทบศาลาพั ง หลวงปู่ชอบ ยังขนลุกทั้งตัว   หลวงปู่ชอบ ย…

Read More