อานุภาพของบทสวดนี้ เทวดาลงมาสาธุแทบศาลาพั ง หลวงปู่ชอบ ยังขนลุกทั้งตัว

อานุภาพของบทสวดนี้ เทวดาลงมาสาธุแทบศาลาพั ง หลวงปู่ชอบ ยังขนลุกทั้งตัว

 

หลวงปู่ชอบ ยังขนลุกทั้งตัว เมื่อเจอ อานุภาพของบทสวดนี้ เทวดาลงมาสาธุแทบศาลาพั ง ชีวิ ตใครตกต่ำเสริมแ ร งเทวดา

ประจำตัวด้วยบทนี้!!

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ นอกจากจะทำทานแล้ว ก็ยังมีศีลให้รักษ า มีการภวนาตั้งสติให้เป็นสมาธิ หรือการสวดมนต์

เพื่อยึดจิดไม่ให้ฟุ้งซ่าน บทสวดในศาสนาพุธหยิบยกตั ดทอนมาจากพระตรับปิฏกในท่อนต่างๆที่มีเ นื้ อหาเพื่อรำลึก

ให้เรารู้จักธรรมและอนุภาพของธรรมมะข้อนั้นๆ วันนี้ทีมงานสยามนิวส์ มีอีกหนึ่งบทสวดที่ใครหลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง

กันอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือ บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่นเอง โดยวันนี้ทางทีมงานยังมีอีกหนึ่งประส บการณ์ทางธรรมของ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม มาให้อ่านกันอีกด้วย

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เล่าถึงเรื่องการสวดมนต์ ไหว้พระให้พระเณรฟังว่า

การสวดมนต์ไหว้พระนั้น ถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตาม พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิ พย์ต าทิ พย์

เขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่าง ๆ เมื่อเขาได้ยิน เขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระ

กับเรา เขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถ้าจิตเราส ง บลงไปบ้างสักเล็กน้อย เราก็จะได้ยินเสียงที่เขามา

อนุโมทนากับเรา เสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดังปานฟ้าสิถ ล่ มท ล ายลงมาทั บดิน ”

หลวงปู่ ได้เล่าเรื่องที่ท่านเที่ยววิเวกในเมืองพม่า ดังนี้

” ครั้งหนึ่ง เราพักจำพรรษาที่บ้านยางแดง ประเทศพม่า วัดที่เราอยู่นั้นมันมีศาลาอยู่เพียงหลังเดียว และศาลานี้ก็มีเสา

อยู่ตรงกลางต้นเดียว เราให้เขากั้นห้องเป็นสองห้อง ห้องหนึ่งเราเอาไว้พัก อีกห้องหนึ่งเราก็เอาไว้นอน ตรงกลางศาลา

จะมีแท่นบูช าพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์ สูงประมาณศอกหนึ่ง พระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้สั ก

ในแต่ละวันเราก็อาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้แหละ คืนนั้น เรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆ

พอสวดบทธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร ถึงท่อนที่ว่า จาตุมมหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ จาตุมมหาราชิกานัง

เทวานัง สัททัง สุตวา ฯ.

ช่วง ท่อนที่กำลังไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่นั้น ปรากฏมีเสียงดังสะท้านไปทั่ว เป็นเสียงที่ดังกระหึ่มลงมาจากท้องฟ้า

เสียงดังกระหึ่มนั้นทำให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้นเกิดการสั่น ไหวขึ้นมา เสียงศาลามันลั่นเอี๊ยดอ๊าดๆ

โยกไหวไปมาเหมือนกับว่าแผ่นดินมันไหว เราก็เลยหยุดสวดมนต์เอาไว้ก่อน มานั่งฟังเสียงดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่

เรามานั่งรำลึกในใจของเราว่า ” โฮ้ๆ ! เกิดอีหยังขึ้นหนอที่นี่ เสียงดังสนั่นหวั่นไหวปานนี้ มันสิเฮ็ดให้ศาลามันพั งลงมาซะบ่น้อ

“เราจึงดั บไ ฟเทียนที่หน้าพระประธาน นั่งฟังเสียงดังกระหึ่มนี้อย่ างเดียว พอเรามานั่งฟัง เสียงดังๆนั้นมันก็เงียบห ายไป ”

บ่มีอีหยังอีก… “เมื่อเสียงดังนั้นหายไปแล้ว หลวงปู่ท่านก็สวดมนต์ต่ออีก ท่านเล่าดังนี้

เราก็เลยสวดมนต์ต่อ พอสวดถึงท่อนไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆนั้น เสียงดังกระหึ่มมันก็กลับมาอีกรอบ เราบ่นออกเสียงว่า

ฮ่วย ! มันเป็นอีหยังอีกน้อบ าดนี่ ! พอว่าจังซั่นล่ะ ขนคี่ง ( ขนตามตัว ตามแขนข า ) ขนหั ว กะพากันลุกย า บๆ เอามือลูบไว้

กะบ่อยู่ ฮ่วย ! ฮ่วย ! อีหยังกันน้อบ าดนี่ แผ่นดินมันไหวบ้อน๊อ ? ” เรานั่งฟัง เสียงนั้นอยู่อีกนานพอสมควร เสียงนั้นจึงเงียบลงไป

เราก็เลยสวดมนต์ต่อไปจนจบครบสูตร ระหว่างที่สวดนั้น ก็ไม่ปรากฏมีเ ห ตุการณ์อะไรขึ้นมาอีก

สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็กลับเข้าไปที่ในห้องพักเพื่อที่จะนั่งภาวนาต่อ ตอนที่มานั่งภาวนานี้แหละ ถึงได้มารู้ว่า

เสียงที่มันดังกระหึ่มปานฟ้าจะถ ล่ มลงมาทั บดินนั้น มันคือเสียงอนุโมทนาสาธุการของเทพเจ้าเหล่าเทวดา

พวกเขาได้ยินเสียงเราสวดมนต์ไหว้พระ พอพวกเขาได้ยินแล้ว ก็เกิดความปีติยินดีขึ้นมาจึงพากันเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการกัน

เสียงอนุโมทนาของพวกเทพเจ้าเหล่าเทวดามีอานุภาพมาก จนทำให้แผ่นดินเฉพาะตรงที่เราอยู่นั้น เกิดการสั่นไหวขึ้นมา

ชั่ วขณะ เทวดาเขามาแสดงป าฏิห าริย์ให้เรารับรู้

นี่คือประส บการณืทางธรรมที่อาจจะฟังดูเหลือเ ชื่ อ แต่นี่ก็ไม่ใช่เ ห ตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อน ซึ่งสำหรับ

คนที่ติดตามศึกษาธรรมมะจะรู้ดีถึงอนุภาพของบทสวดบทนี้ รู้ขนาดนี้แล้ว เย็นนี้ก็ลองเปิดหนังสือธรรมะแล้วสวดบท

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กันดู ถึงจะยาวหน่อย แต่ชีวิ ตใครกำลังเจอปัญห า รับรองดีขึ้นแน่!!

ขอบคุณที่มา meesarajaa.com

เรียบเรียงโดย : เพจธรรมดี

Related posts