คาถามหาล าภ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ แห่งวัดบางคลาน

คาถามหาล าภ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ แห่งวัดบางคลาน

 

พระคาถาบูช าหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน จ.พิจิตร

ตั้งนะโม ๓ จบ

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ

วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง

คาถามหาล าภ ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะช าลี ติ

สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะช าลี ติ

สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะช าลี ติ

ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม

ตำนานหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ยอดพระเถราจารย์เมืองพิจิตร ภิกษุผู้ทรงฌานอภิญญ าแก่กล้าทรงคุณวิเศษ สามารถหยั่งรู้

วาระจิตผู้มาเยือนด้วยญ าณวิเ ศ ษได้อย่ างอัศจรรย์เหนือคนทั่วไป ท่านเป็นพระผู้มีเมตต าธรรมสูง มีความเชี่ยวชาญในการรักษ า

โ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บ ให้แก่ชาวบ้านได้อย่ างชะงัด ท่านได้รับการขนานนามว่า “พระผู้เป็นดังเทพเจ้าของชาวพิจิตร”

ด้วยอิทธิคุณและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ที่แผ่ขจรไป เป็นที่ร่ำลือกันไปไกลในสมัยนั้น จนถึงขนาด

เสด็จในกรม “กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์” ก็ยังเสด็จไปเยือนยังวัดบางคลาน เพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิช า

ศิษย์หลวงพ่อเงิน

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน (วัดหิรัญญาราม) จ.พิจิตร ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้น มีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้

ไม่ข าดสาย ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่าน เช่น

หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิ ต

หลวงพ่อน้อย วัดคงคาราม ผู้สร้างตะกรุดหนังป ล ากระเบน และตะกรุดหนังอีเ ก้ ง

ปลัดชุ่ม วัดท้ายน้ำ

หลวงพ่อหอม วัดหลวง

หลวงพ่อนวล วัดหาดมูลกระบือ

หลวงพ่อฟุ้ง วัดป ากน้ำ

หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย

หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวงพล ผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลอง

หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เป็นต้น นอกจากนี้ศิษย์ฆราวาสก็คือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณ ฝ่ายวิปัสสนาจารย์

หลวงพ่อเงิน ท่านได้ม ร ณภาพ ด้วยโรคชรา เมื่อวันศุกร์เดือน 10 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม เวลา 5.00 น. ตรงกับวันที่ 20 กันยๅยน

พ.ศ. 2462 รวมอายุได้ 111 ปีพรรษา 90 ณ วัดวังตะโก ตำบลบางคลาน อำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร คงทิ้งไว้แต่เรื่องราว

อันเป็นป าฏิห า ริ ย์มากมาย นับว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอ ายุยืนนานมากที่สุดรูปหนึ่ง

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเ นื้ อหาข้อมูล

ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌาณอภิญญ า ครูบาอาจารย์เรืองวิช าอ าคม

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

เรียบเรียงโดย : ธรรมดี

Related posts