ดวงยิ่งเเ ก่ยิ่งรวย จากนี้ไปจะทำอะไร ก็รวย มีบารมีล้นเหลือเกื้อหนุน

ดวงยิ่งเเ ก่ยิ่งรวย จากนี้ไปจะทำอะไร ก็รวย มีบารมีล้นเหลือเกื้อหนุน

 

1.ท่านที่เกิด ราศีมังกร

มีลักษณะเด่น คือ มีความทะเยอทะย านสูงสุดเหนือราศีใดๆมีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่

ชีวิ ตและพฤติกร ร ม ต่างๆ ถูกควบคุมด้วยความทะเยอะทะย านนี้ เขารักงานเป็นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้ว

ไม่มีอะ ไ ร ที่เขาทำไม่ได้ เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุ่มเทหัวใจและวิญญ านให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหา

ค วา มส มบูรณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชีวิ ตมากไป ไม่มีจินตนาการฝันเฟื่อง

2.ท่านที่เกิด ราศีธนู

เป็นผู้ที่ถือดี เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง บางทีก็เรียกได้ว่า หั วดื้ อ มองดูคนอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเอง

จิตใจดี รักความยุติธรรมเป็นชีวิ ตจิตใจ เ ห ตุผลจะต้องชัดเจนจึงจะเ ชื่ อถือ หากไร้เ ห ตุผ ล แ ล้ว

ราศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ดข า ด เพราะตะขิ ดตะข ว งใจจริงๆ ซื่อสั ตย์สุจริต ใจบุญสุนทาน ใจร้ อ น

ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่

3.ท่านที่เกิด ราศีกันย์

ความเฉลียวฉลาด ความสามารถ ความคล่องแคล่ว เป็นนักอุดมคติ มีพิธีรีตอง พิถีพิถัน ราศีกันย์

โดยทั่วไปมักจะมีอุปนิสั ยที่คล้ายคลึงกันหมด คือ เป็นผู้ที่จิตใจเริงร่า เฮฮา ชอบสนุก

ม อ ง ดู ชีวิ ต ส ด ชื่ นร่าเริง มองโลกในแง่ดีไปหมด บางทีก็พูดแบบสองแง่สองง่ามไปเรื่อย

Related posts