“น้องตี้” ชีวิ ตสุดรันทด รับจ้างทุกอย่ างเพื่อหาเงินดูแลครอบครัว

Posted by

“น้องตี้” ชีวิ ตสุดรันทด รับจ้างทุกอย่ างเพื่อหาเงินดูแลครอบครัว

น้องตี้ ชีวิ ตสุดรันทด รับจ้างทุกอ ย่ างเพื่อหาเงินดูแลครอบครัว น้องตี้ เด็กชายวรรณชัย สุขเกษม อายุ 14 ปี

นักเรียนชั้น ม.2 โ ร งเรียนบ้านห น อ ง จวง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ป ร าจีนบุรี

เด็กยอดกตัญญูหาเลี้ยงพ่อแม่และน้องสาว ด้วยการออกรับจ้างใส่ปุ๋ยต้นไม้

และห่อกระท้อนตามฤดูกาล เพื่อนำเงินที่ได้มาจุนเจือครอบครัวมาเป็นระยะเวลานานหลายปี

จนทางโ ร งเรียนมาตรวจสอบที่บ้านและพบความจริงที่น่าสงส ารทุกวันหยุด น้องตี้อยู่กับครอบครัว

และเตรียมที่จะไปรับจ้างใส่ปุ๋ยต้นไม้ สภาพบ้านที่อยู่แทบจะไม่ต่างจากเ ล้ าไก่

มีลักษณะเป็นห้องสี่เ ห ลี่ ย มแคบๆ หลังค าและฝ าบ้านมุ งด้วยสังกะสีเก่าเป็นรูพ รุ น

ไม่น่าจะกันฝนกันลมได้ ในห้องมีแค่ที่นอนเก่าๆ ผืนเดียว ไม่มีห้องครัว ไม่มีห้องน้ำ

แถมพ่อยังกล้ามเ นื้ ออ่อนแ ร ง ไม่สามารถทำงานได้ ส่วนแม่ก็มีอาการทางส ม อ ง รักษามานาน

กว่า 10 ปี ด้วยฐานะที่ย ากจนทำให้ ไม่มีเงินที่จะไปหาหมอ น้องตี้ เล่าว่า ทุกวันจะต้องตื่นแต่เช้า

ขึ้นมาหุ งข้าว เตรียมอาหารให้ครอบครัวก่อนไปโ ร งเรียน ถ้าเป็นวันหยุดจะต้องออกไปรับจ้างใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้

ตามสวนต่างๆ วันหนึ่งถ้าทำมากสุดก็จะได้ราวๆ 50 ถุง แต่ก็ไม่ได้ทุกวันแล้วแต่เจ้าของสวนจะจ้าง

ช่วงหน้าผลไม้ก็จะรับจ้างห่อกระท้อน ได้วันละ 250–300 บาท บางครั้งไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปโ ร งเรียน

ก็ต้องหยุดเรียนเพื่อไปทำงานรับจ้างหาเงิน อาหารทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ก็มาจากคนในหมู่บ้านและญ าติ

ที่คอยหยิบยื่นให้ในบางครั้ง ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นไข่และ ป ล ากระป๋อง

แหล่งที่มา : rugyimx