ต่อให้ตักบ าตรร้อยครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ต่อให้ตักบ าตรร้อยครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

 

หลายคนมักเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธรรม รักษ าศีล บริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบ าตร ถวายสังฆทาน

จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบ าตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิ ตไม่ดีขึ้นเลย

พรศักดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากป ากบิด าม ารดา ฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญ อ ย า กได้บุญ

อ ย า กขอพรให้ชีวิ ตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพก ารีของท่านก่อน

เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่น

หลายแสน ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาคมูลนิธิต่างๆ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากมาย แต่ทำไมชีวิ ตก็ไม่เจริญ ไม่ประส บผลสำเร็จ

อะไรสักที เป็นเพราะไม่เคยดูแล ปรนนิบัติอะไรให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาห ารสักอย่ างไม่เคยทำ

ให้ท่านกิน อย่ างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่ างไร

วิธีทำบุญกับพ่อแม่ พระในบ้าน

1. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย า กได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา

ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอ ย า กได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเ ศ ษ เช่นวันเกิด

ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อ ย า กจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

2. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆ ควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างการทำอาห ารให้ท่านทาน

ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่ างดูแล ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน

จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

3. เวลาอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่ายอุทิศมีว่า อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ

มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแ ก่ม ารดาบิด าของข้าพเจ้า ขอให้บิด าม ารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุ ข

หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลที่ดีที่สุด

ฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญ อ ย า กขอพรให้ชีวิ ตสมหวัง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เริ่มจากการทำบุญกับบุพก ารีของท่านก่อน พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากป ากบิด าม ารด า

ขอบคุณแหล่งที่มา bitcoretech

Related posts