ทายนิสัยจากการเลือกกินป ล า คุณล่ะชอบกินส่วนไหนก่อน

ทายนิสัยจากการเลือกกินป ล า คุณล่ะชอบกินส่วนไหนก่อน

 

สำหรับในวันนี้ เรามีเกมทายใจทายนิสัยแม่นๆ มาฝากเพื่อนๆกัน โดยสามารถบ่งบอกได้ว่าตัวคุณเองนั้นมีความดื้ อมากแค่ไหน

มีความดื้ อรั้ นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยเบื้องลึ กภายใต้จิตใจของคุณนั้นเป็นอย่ างไร ลองมาเลือกกันดู แล้วมาดูเฉลยกันว่าคุณนั้น

เป็นคนที่ดื้ อกี่เปอร์เซ็นต์

เลือกกิน 1 ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหั วดื้ อ 40%

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มักจะแสดงออกต่อใครๆ ว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจ แต่แท้ที่จริงแล้วในใจลึ กๆ

แล้วนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยน มีความเมตต า มีความจริงใจ

คุณนั้นมักจะมีสั มผั สพิเ ศ ษอยู่เสมอ คนที่เลือกกินป ล าส่วนนี้มักจะเป็นคนที่ต้องการเพื่อนคู่คิด

เพื่อนที่สามารถอยู่เคียงข้างกับคุณได้ เวลาคุณมีปัญห าคุณเองนั้นก็มักจะแก้ปัญห าด้วยตัวของตัวเองก่อน

ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ตัวคุณเป็นคนที่ฉลาดแต่มักจะไม่แสดงออกให้ใครรับรู้สักเท่าไหร่

เลือกกิน 2 ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหั วดื้ อ 60%

คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะทำอย่ างไม่คิดชีวิ ต ทำเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและให้เขายอมรับ

และเ ชื่ อมั่นในตัวคุณ เวลาที่คุณมีปัญห าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญห าที่ทำงานหรือปัญห าส่วนตัวก็มักจะชอบให้คนอื่น

ช่วยเหลือเป็นทีมคุณไม่ชอบแสดงออกถึงอ าร มณ์แต่คุณจะเก็บมันไว้ข้างใน คุณใช้ความเงียบแทนการแสดงออก

เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าคุณคิดอย่ างไรบุคลิกภายนอกของคุณดูเป็นคนที่เข้มแข็ง ป ากแข็ง ไม่ค่อยพูดในสิ่งที่คิด

แต่ความเป็นจริงแล้วภายในจิตใจของคุณลึ กๆ ข้างใน คุณเป็นคนที่บ อ บบาง เก็บทุกสิ่งทุกอย่ างมาคิด

ทำให้คุณมีความรู้สึกเ ศ ร้ าเมื่อเวลาคุณนึกถึงเรื่องราวต่างๆ คุณมักหากิจก ร ร มต่างๆ ทำเพื่อเป็นการระบ ายอ าร มณ์

คุณไม่ชื่นชอบในการอธิบายสักเท่าไหร่

เลือกกิน 3 ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหั วดื้ อ 80%

คุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงและมีสั มผั สที่ 6 มาตั้งแต่กำเ นิ ด คุณเป็นคนที่มีความเข้าใจง่าย

เข้าใจลึ กซึ้งเกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจมนุษย์ คุณเป็นคนที่พูดคุยเก่งเข้ากับคนอื่นได้ง่าย คุณเป็นคนที่มีความเ ชื่ อ

เกี่ยวกับในเรื่องของความรัก ถ้าคุณมีความรักคุณจะทุ่มเททั้งหมดใจที่คุณมี รวมถึงความรับผิดชอบต่อความรัก

คุณเป็นคนที่เ สี ยสละในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ คุณเป็นคนที่หั วฉลาด เป็นคนคิดอย่ างรวดเร็ว ใจกว้าง มีน้ำใจ

และมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากๆ เวลาที่ผู้อื่นมีปัญห าคุณมักที่จะชอบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ แสดงน้ำใจที่คุณมี

และอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขามีความทุ กข์

เลือกกิน 4 ก่อน แสดงว่าคุณเป็นคนหั วดื้ อ 99%

คุณเป็นคนตรงๆ ไม่เ สแ ส ร้ ง หากไม่ชื่นชอบใครก็จะแสดงออกอย่ างชัดเจน จะปฏิเ ส ธการคบหาที่ตีสองหน้า

คุณเป็นคนไม่ชื่นชอบอะไรกับเรื่องพวกนี้ ชอบบอกชอบ ไม่ชอบบอกไม่ชอบคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อน

แต่มีจิตใจที่แข็งแ ก ร่ งและเข้มแข็งมาก ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจและใส่ใจกับสิ่งที่ทำมากเป็นพิเ ศ ษ

คุณเป็นคนที่ไม่ชอบโ ก ห ก ไม่ชอบโ มโ ห แต่เมื่อใดที่คุณมีเรื่องที่โ ก ร ธขึ้นมาคุณจะอดทนไม่ได้

ทำให้เมื่อถึงเวลาโ ก ร ธแล้วคุณจะรุ นแ ร งและน่าก ลั วมาก

Related posts