7 ก ฎเ ห ล็ กที่ทำให้ได้บุญสูงสุดจากการนั่งสมาธิ

7 ก ฎเ ห ล็ กที่ทำให้ได้บุญสูงสุดจากการนั่งสมาธิ

 

1.เลิกคิดเรื่องจะเอาบุญ

– สิ่งแรกที่ควรทำคือ เลิกคิดเรื่องนี้ครับเพราะจุดประสงค์ของการนั่งสมาธิที่แท้จริงคือเพื่อให้จิตส ง บ

และมีปัญญ าญ าณในการดั บทุ กข์ได้ต่างหาก

2. สมาทานศีล 5

– การใช้ชีวิ ตในแต่ละวันอาจทำให้เรารักษ าศีลไม่ครบแต่อย่ างน้อยขณะที่เรากำลังทำสมาธิ หากศีลเราครบ

ก็จะทำให้จิตของเราไม่ขุ่ นมั ว ส่งผลให้สมาธิเกิดความส ง บและก้าวหน้ามากขึ้น

3. ลืมว่าเป็นใคร

– หากเรายังยึ ดติดกับชื่อเสียง ยศ ล าภ สรรเสริญ แสดงว่าเรายังมีอัตต าหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Ego

คือความยึ ดมั่นถือมั่นในตัวตนสิ่งนี้จะทำให้นั่งสมาธิได้ไม่ดี นั่งเท่าไรก็ไม่ได้ผล

4. เค า ร พพ่อแม่

– ใครที่นั่งสมาธิเท่าไรก็ไม่ก้าวหน้า ลองพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเค า ร พ และดูแลพ่อแม่ ทั้งก าย วาจาใจ ดีหรือยัง

ถ้าแม้แต่กับพ่อแม่เรายังดีกับท่านไม่ได้จะไปทำบุญอะไรก็ไม่ขึ้นครับโดยเฉพาะการนั่งสมาธิซึ่งถือเป็นบุญใหญ่

จะต้องมีบารมีด้านนี้มาเสริมเป็นอย่ างมาก

5. หาครูอ าจ ารย์

– ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับ เปิด Youtube เซิร์ช Google ดูเลย แล้วลองหลายๆ แบบ หรือถ้าใครสะดวก

ไปปฎิบัติตามตามสถานที่ปฎิบัติ ก็ลองไปดูได้ แล้ววันหนึ่งเราจะเจอแนวทางของเราเอง ที่ทำให้เราเข้าสมาธิได้เร็ว

6. หมั่นทำทาน

– ถามว่าการทำทานเกี่ยวอะไรด้วยคำตอบคือ ต้องลองดูครับ เพราะคนที่ทำทานบ่อยๆ จะฝึกการสละสิ่งที่รัก

ที่ห ว งไปโดยปริย า ยซึ่งอ าร มณ์นี้จะไปกระแ ท กจิตให้เข้าสมาธิได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ค่อยให้ทาน

7. อย่ ามั วแต่นั่งสมาธิ

– จริงๆ แล้วเราสามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลาและทุกอิริย าบ ถ ไม่ว่าจะเป็นการ เดิน ยืน นั่งนอน ขับรถ เรียนหนังสือ

ทำงานบ้าน แค่เพียงใส่สติให้ไปทำอิริย าบ ถ หรือการงานนั้นๆ หรือที่เรียกว่า การเจริญสตินั่นเองที่สำคัญนั่งเสร็จแล้ว

อย่ าลืมกรวดน้ำ แบ่งให้ผู้อื่นด้วยนะครับอ านิส งส์จะได้ขยับเป็นหลายเท่า จำไว้ว่า ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งห ว งยิ่งอด

ขอขอบคุณข้อมูล :horosociety199

Related posts