หงายมือส่งดู 3 ลายมือของคนมีบุญ วาสนามั่งมี ราศีเศรษฐีใหญ่

หงายมือส่งดู 3 ลายมือของคนมีบุญ วาสนามั่งมี ราศีเศรษฐีใหญ่

 

ลายมือ ถือเป็นอีกหนึ่งศ าสตร์ของการทำนายโชคชะต าที่ผู้คนนิยมและให้ความสนใจกันไม่น้อย เพราะเป็นการดูดวงที่ค่อนข้าง

จะแม่นยำสูง เนื่องจากลายมือของแต่ละคนนั้นติดตัวมาตั้งแต่เกิด จึงบอกความเป็นไปได้ชัดเจน โดยเฉพาะคนที่ดวงดีมีบุญแล้ว

ย่อมมีความชัดเจนทางลายมือมากกว่าคนอื่นๆ เช่นกัน

วันนี้ จึงได้นำศ าสตร์การดูลายมือของคนมีบุญง่ายๆ มาเปิดเผยให้ทุกคนได้ลองเช็กตัวเองและคนรอบข้างดูว่า..

เข้าข่ายเป็นคนที่วาสนาบารมีสูง มีแววเป็นเศรษฐีคนต่อไปหรือเปล่า

1. เนินแห่งการเ สี่ ย งโชค

เป็นส่วนที่ทุกคนมีเหมือนกันหมด เนินเ สี่ ย งโชคตามภาษ าโหราศ าสตร์จะเรียกว่า “เนินอังคาร” ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับนิ้วโป้ง

หากเนินนี้อวบอิ่มแถมมีสีแดงระเรื่อ แสดงว่าโชคใหญ่กำลังจะบั งเกิดแล้ว

2. เส้นวาสนาบนฝ่ ามือสวยงาม

หากคุณแบมือออกมาดูแล้วเห็นเส้นวาสนาเป็นเส้นตรงสวยงาม ไม่มีรอยแ ต กรอยตั ด แถมมีเส้นแ ต กแขนงจากเส้นวาสนา

ชี้ไปทางด้านบน แสดงว่าคุณเป็นคนวาสนาดี มีแววเป็นเศรษฐี

3. มือแดง แสดงว่าโชคใหญ่กำลังมา

หากอยู่ดีๆ มือของคุณกลายเป็นสีแดง (ซึ่งปกติไม่เคยแดงแบบนี้) ให้คุณลองเ สี่ ย งโชคพอหอมป ากหอมค อดูสักครั้ง

ตามแต่เจตจำนงค์ของตนเอง เพราะโอกาสดีๆ กำลังมาถึง แต่หากเส้นลายมือไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 คุณอาจได้โชค

แบบก้อนเล็กๆ แต่เป็นที่น่าพอใจ แต่หากครบทั้ง 3 ข้อเมื่อไร นั่นคือโชคใหญ่กำลังจะมาเยือน

เ ค ล็ ดลั บเสริมดวงโชคล าภ

แม้ว่าจะเป็นคนที่เส้นลายมือดี แต่ก็ควรจะหาเวลาไปทำบุญ เพื่อหนุนนำให้วาสนาที่กำลังจะมาถึงไม่มีอุปส ร ร ค

เข้ามาขั ดข ว าง หากต้องการทำบุญเสริมดวงเรื่องโชคล าภให้เน้นทำบุญเกี่ยวกับน้ำ เช่น ถวายน้ำดื่ม บริจาคปัจจัยค่าน้ำ

อ านิส งส์ผลบุญจะส่งผลให้คุณพบเจอโชคใหญ่ในไม่ช้า

ความเ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่าน

Related posts