ภาพถ่ายโดยคุณครูโ ร งเรียน เเม่ชาวดอย ถือด อ กไม้มามอบให้ลูกในวันปัจฉิ ม

ภาพถ่ายโดยคุณครูโ ร งเรียน เเม่ชาวดอย ถือด อ กไม้มามอบให้ลูกในวันปัจฉิ ม

 

ความรักของแม่ ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลก ใคร ๆ ต่างก็รู้ดี เพราะแม่ มีความสำคัญต่อทุกชีวิ ตบนโลก

แม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิ ต และเมื่อให้กำเนิดแล้ว แม่ก็ยังคอยเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่

กลายเป็นภาพที่บอกได้หลากหลายความรู้สึกหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง

ออกมาโพสต์ภาพของคุณแม่ชาวดอยท่านหนึ่งนำด อ กไม้มามอบให้ลูก

ในวันสำเร็จการศึกษาระดั บชั้นมัธยมปลาย ซึ่งภาพนี้ถูกถ่ายโดยคุณครูโ ร งเรียนแม่สลิดหลวงวิทย า

พร้อมกับข้อความบรรย ายภาพว่า…มือถือช่อด อ กไม้หลากหลายสี ใจเปรมปรี วันเรียนจบ ของลูกฉัน

ค ร  าบเ ห งื่ อแห้ง ที่แ ฝ งล้ า มานานวัน เพื่อลูกนั้น ได้เปรม อิ่มเอมใจ เสื้อเก่าขาด ขนาดไหน แม่ใส่ได้

เงินที่ให้ ลูกไป ไม่ตระหนี่ พ่อเหนื่อยย าก แม่ลำบ าก ใช้แค่มี ทุกสิ่งนี้ เพื่อลูกย า ได้ภูมิใจ

ขออนุญ าตอ าโมคนในภาพนะคะ ปัจฉิ มนิเ ท ศโ ร งเรียนแม่สลิ ดหลวงวิทย า

ทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแ พ ร่ออกไป ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นอย่ างมาก

พร้อมบอกว่าเห็นแล้วอิ่มในหัวใจ น้ำต าจะไหล รับรู้ว่าคุณแม่ท่านนี้รักลูกมากขนาดไหน

ถึงมีเงินไม่มากแต่ก็สามารถทำเพื่อลูกได้ทุกอย่ าง

แหล่งที่มา: ให้ความรู้

Related posts