เห็นแล้วอดเป็นห่ ว งไม่ได้ เด็กๆต้องทนขึ้นรถบัสคันเก่าที่ผุพั งไปโ ร งเรียนทุกวัน

เห็นแล้วอดเป็นห่ ว งไม่ได้ เด็กๆต้องทนขึ้นรถบัสคันเก่าที่ผุพั งไปโ ร งเรียนทุกวัน

 

กลายเป็นภาพที่โลกออนไลน์ต่างแชร์ต่อๆกันหลังเพจ MGR Online อีส านบ้านเฮา

ได้ออกมาโพสต์ภาพของรถบัสรับส่งนักเรียนโ ร งเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

มีสภาพพุพั งเกินบรรย ายแต่ยังต้องฝื นใช้งานต่อไปเพื่อเด็กนักเรียนจะได้มีรถรับส่งกลับบ้าน

โดยทางเพจ MGR Online อีส านบ้านเฮา ทนไม่ไหวจึงได้นำมาโพสต์หวังเป็นสะพานบุญเล็กๆ

ช่วยเหลือเด็กๆให้มีรถรับส่งคันใหม่ที่ไม่เ สี่ ย งต่ออุบั ติเ ห ตุทุกเมื่อเช่นนี้

โดยทางเพจได้กล่าวว่า… “เกินบรรย าย…รถบัสคันนี้เป็นรถของ โ ร งเรียนมัธยมพุทธเกษตร

วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ที่ใช้รับ-ส่งเด็กนักเรียนทุกวัน วันละกว่า 20 กม.

สภาพผุพั ง ประตูรถใช้เ ชื อ กมั ดไว้และเบาะเก่าข าดวิ่ นกลายเป็นโครงเ ห ล็ก

แต่เด็กๆ ที่นี่ยังใช้เพื่อเดินทางมาเรียนหนังสือและกลับบ้านทุกวัน

ใครใจบุญต้องการช่วยเหลือติดต่อได้ที่ พระครูศีลวราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนเมือง

และเจ้าอาวาสวัดโนนเมือง 081-878-2651″ซึ่งหลังจากโพสตืดังกล่าวถูกเผยแ พ ร่ออกไป

ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างสงส ารและเห็นใจเด็กที่ต้องใช้รถรับส่งที่ไม่ป ล อด ภั ยเช่นนี้กันอย่ างล้ นห ล าม

หากใครอย ากช่วยเหลือสามารถติดต่อไปได้ที่เจ้าอาว าสวัดโนนเมืองตามเบอร์ที่ทางเพจได้โพสต์เอาไว้

ขอบคุณเรื่องราวจากเพจ MGR Online อีส านบ้านเฮา

Related posts