สองสามีภรรย าวั ยรุ่น ตั้งใจเก็บออมเงินเพื่อลูกๆ

สองสามีภรรย าวั ยรุ่น ตั้งใจเก็บออมเงินเพื่อลูกๆ

 

ร างวัลแห่งความขยัน สองสามีภรรย าวั ยรุ่น ตั้งใจเก็บออมเงินเพื่อลูกๆในอน าค ต

ครบปีเปิดออกมานับถึงกับหายเหนื่อย ใครๆ ก็อย ากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติ

ในชีวิ ตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียว

รายจ่ายในชีวิ ตประจำวันนั้นมีอยู่มากมายแต่หากทำได้และมีการตั้งเป้าหมายการเก็บเงิน

ในแต่ละครั้งก็อาจเป็นเรื่องท้ าท ายว่าจะสามารถได้ตามกำหนดเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่ างเช่นใน

ผู้ใช้เฟสบุ๊ค ฤ ทธิเ ด ช นิ ลเ ก ตุ ที่เค้าและภรรย าต่างตั้งใจเก็บออมเงินในแต่ละปีเพื่อเป็นเงินเก็บให้ลูกน้อย

ทั้งสองคน เพื่ออน าค ตในภายภาคหน้า โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คท่านนี้ได้เผยภาพพร้อมคลิปขณะนับเงินที่เก็บไว้

ให้ลูกๆในปี 2563 ที่ผ่านมาว่าได้เท่าไหร่ก่อนจะนำเข้าธนาค ารเป็นเงินฝากให้ลูกๆที่รักทั้งสอง

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้ยังได้เผยข้อความสุดน่ารักอีกว่า…” กว่าจะนับเสร็จ เงินของลูกลูกปีก่อนๆ

สรุปยอดได้ 365,000 หู ยสุดยอด เก็บต่อไป อน าค ตทั้งนั้น มีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมาก

ขยัน อดออม ซักวันก็สบาย แค่อย ากให้เพื่อนม นุ ษย์ รู้จักเก็บออม” ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวถูกเผยแ พ ร่

ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความมานะของพ่อ แม่คู่นี้ที่คิดการไกลเพื่อลูกๆของพวกเค้าในอ น าค ต

โดยเจ้าของเฟซบุ๊กยังกล่าวอีกว่าตนเก็ยเช่นนี้มาเพื่อลูกๆจะสองปีแล้ว ถือเป็นอีกเป้าหมายที่คนเป็นพ่อ แม่ ทำเพื่อลูกๆ

Related posts