“จา พนม” ถวาย 7 ล้าน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดชินวราราม

“จา พนม” ถวาย 7 ล้าน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดชินวราราม

 

พระเอกหนุ่มนักบู๊ “จา พนม” แบ่งรายได้จากการทำงาน มานานหลายปี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ที่วัดชินวราราม วรวิห า รใน จังหวัดปทุมธานี วัดใกล้บ้านที่หากเจ้าตัวมีเวลาก็จะไหว้พระ

ทำบุญและยังอาสาเป็นลูกศิษย์วัดแจวเรือช่วยรับบิณฑบ าตมากว่า 5 ปี ยิ่งโ ด่ งดัง ยิ่งรู้ไม่มีอะไรจีรัง

อย ากสะสมบุญ หาความสุ ขทางใจ. ถึงจะเป็นดาราดังระดั บโลก บางครั้งเขาก็หาโอกาส

อุทิ ศตัวเป็นผู้ใจบุญค้ำจุ นพระพุทธศ าสนา

ประวั ติย่อ จาพนม มีชื่อจริงโดยกำเนิดว่า วรวิ ทย์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น พนม (นามสกุลเดิม)

เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นอ ดี ตนักกีฬา

ซึ่งเริ่มเข้าสู่วงการแสดง เขาใช้ชื่อในการแสดงเฉพาะในประเทศไทยว่า “จา พนม”

และใช้ชื่อในการแสดงระดั บสากลว่า โทนี่ จา (Tony Jaa) เขาเป็นนักแสดงภาพยนตร์แอ็ คชัน

ผู้ศึกษ าศิลปะการต่ อสู้ทั้งศ าสตร์ตะวันต กและตะวันออก ชำน าญในศิลปะการต่อสู้, การใช้อาวุ ธ,

กีฬา และการออกกำลังก ายหลากหลายศ าสตร์.ฯ

วันที่ชีวิ ตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้ อ ภั ย วันที่ชีวิ ตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี สาธุ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก.fb ThaiPBS

Related posts