หนุ่มวั ย 52 ปี ไม่คิดเป็นขอทาน โยกรถสามล้อเก็บขยะหารายได้เลี้ยงดูแม่วั ยชรา

หนุ่มวั ย 52 ปี ไม่คิดเป็นขอทาน โยกรถสามล้อเก็บขยะหารายได้เลี้ยงดูแม่วั ยชรา

 

เปิดเรื่องราวของคนสู้ชีวิ ต “โต้ง วิรัช โตยอ” ชายอายุ 52 ปี ต้องอยู่ในสภาพที่ขยับไปไหนมาไหนไม่ได้

ต้องใช้รถสามล้อโยก กว่า 3 ปี จากหนุ่มลูกจ้างอน าค ตไกล กลายเป็นคนว่างงานในทันที

แต่เขาก็ยังพย าย ามต่อสู้กับโชคชะต าที่เ ลี่ ยง ไม่ได้ เพื่อดูแลแม่อายุ 72 ปีให้ได้อยู่อย่ างมีความสุ ข

ชีวิ ตของโต้งและแม่ ต้องผ่านแต่ละวันไปด้วยความลำบ าก แรก ๆ เขาสงส ารแม่ผู้ชรามาก

ไม่อย ากมาเป็นภาระให้แม่ เพราะแม่ต้องออกไปรับจ้างทำงานบ้านหารายได้มาประทั งชีวิ ต

และรักษ าเขา จนคิดจะไม่อยู่โลกนี้แล้ว แต่โชคดีที่ยังไม่ตั ดสินใจทำลงไป

ด้วยความรักและความอบอุ่นจากแม่ เขาตั ดสินใจขอรถเ ข็ นจากทางเทศบาล

ให้สามารถใช้ไปไหนมาไหนได้ จากนั้นจึงออกเก็บขยะและของเก่าเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัว

แต่ก็เก็บไม่ทันเขาบ้าง เทศบาลเก็บไปแล้วบ้าง ต้องค่อย ๆ สะสมกว่า 3-4 เดือน

จะขๅยได้ทีละ 400-500 บาทโชคดีที่แม่ค้าร้านข้างแกง บุญต า เ ก าะแก้ว คอยให้ความช่วยเหลือเขา

และแม่มาโดยตลอด เนื่องจากรู้จักกันมาตั้งแต่โต้งยังเดินได้ นางบุญต าจะให้ข้างแกงฟรี ๆ กับชายหนุ่ม

ไม่ต้องจ่ายเงิน บางครั้งถ้าเธอไม่อยู่ ก็จะบอกคนที่ร้านให้โต้งมาตักข้าวแกงไปได้เลย

มีคนถามว่า ลำบ ากขนาดนี้เคยคิดจะไปขอทานบ้างไหม คุณโต้งตอบมาทันทีว่าไม่คิด

เพราะมีความสุ ขในแต่ละวันแบบนี้กับแม่ ไม่อย ากไปขอเขากิน เพราะยังมีกำลังใจดีอยู่

ยังทำงานได้ หาเงินได้ คิดอย ากจะขๅยลอตเตอรี่ แต่กำลังสะสมเงินทุนเพื่อให้ได้ซื้อลอตเตอรี่ขๅย

ทุกวันนี้ก็แทบไม่มีเงินเก็บ เพราะใช้วันต่อวันจนหมดด้านผู้เป็นแม่ ก็ให้กำลังใจไว้ว่า

เราต้องสู้ไปด้วยกัน เป็นอะไรก็ดูแลกันไป

Related posts