พี่ถวิล พนักงานเก็บขยะ เล่าชีวิ ตงานหนัก แม้หลายคนมองว่าไม่มีเ กี ย รติ แต่ภูมิใจในงานที่ทำ

พี่ถวิล พนักงานเก็บขยะ เล่าชีวิ ตงานหนัก แม้หลายคนมองว่าไม่มีเ กี ย รติ แต่ภูมิใจในงานที่ทำ

 

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

เมื่อเพจดัง Reporter Journey ได้เข้าไปสั มภ าษณ์ พี่ถวิล พนักงานเก็บขนขยะมูลฝ อ ย (คนเก็บขยะ)

ประจำเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่หลายคนจะคุ้นเคยในชื่อ “สลัมคลองเตย”

โดยทางทีมงานได้เข้าไปทำสกู๊ปเกี่ยวกับการทำงานของคนเก็บขยะ ซึ่งได้สะท้อนมุมมองการทำงาน

ของคนในอาชี พนี้เป็นอย่ างดี ว่าพวกเขานั้นทำงานกันอย่ างไร ทำงานกันหนักแค่ไหน

แม้จะต้องได้รับบ าดแ ผ ลและเจ็บตัวจากการทำงาน แต่ยังเลือกที่จะเ สี ยสละทำงานนี้ต่อไป

ทางพี่ถวิล ชายผู้ทำงานเป็นคนเก็บขยะ เล่าพร้อมกับเก็บขยะไปด้วยว่า เริ่มงานกันตอนเที่ยงคืน

มาเตรียมตัวกันตั้งแต่ 4 ทุ่ม รถคันนึงจะไปกัน 3 คน มีหัวหน้าเป็นคนขับ ส่วนท้ายรถ

จะมีพนักงานแบบพี่ 2-3 คน ทำแบบนี้ทุกคืน ตามเขตการดูแลของแต่ละทีมที่วางแผนกันไว้ พร้อมเปิดใจว่า

“งานเก็บขยะใคร ๆ ก็ดูว่ามันเป็นงานง่าย ๆ ไม่ย าก แต่จริง ๆ มันมีรายละเอียดเยอะมาก ๆ

โดยเฉพาะตอนต้องแ ย กขยะ เพราะหน้าที่ของพวกเราไม่ใช่แค่โ ย น ๆ ขยะลงใส่หลังรถเท่านั้u

พี่ต้องแ ย กขยะกันด้วย ทั้งข วดแ ก้ ว ข วดพ ล า สติก อันไหนขยะรีไซเคิลได้ อันไหนขยะอันต ร าย

ซึ่งทำไปก็ต้องระวังไป เพราะถ้าบ าดเ จ็ บขึ้นมาก็น้ำขยะ เ ชื้ อโ ร คทั้งนั้น”

เมื่อถามว่าพี่รู้สึกอย่ างไรกับสายต าคน ที่มองพวกพี่มา หรือบางคนแสดงอาการรั งเ กี ยจ

ทั้งนี้ทางพี่ถวิลกล่าวว่า “บางทีก็น้อยใจนะ ที่คนนอกเขามอง คนในอาชี พผมว่าเป็นงานชั้นต่ำ

แต่ถ้าไม่มีพวกผม ก็ไม่มีใครเก็บขยะที่พวกเขาทิ้งกันทุกอาชี พมันมีหน้าที่ของมัน

พี่ก็มีหน้าที่ของพี่ คือเก็บขยะ แม้มันอาจจะดูส ก ป รก  หรือน่ารังเ กี ย จในสายต าคนที่มองเห็น

แต่พี่ก็ไม่เคยโ ก รธ คนพวกนั้น พี่ภูมิใจในอาชี พที่พี่ทำ”พร้อมกล่าวทิ้งท้าย

“พวกพี่ขอโทษนะ ถ้ารถขยะขับช้ าบ้างในบางครั้ง อย่ าโ กร ธ พวกพี่กันเลยนะ”

Related posts