ทำนายชัดจริง 7 วันเกิด บอกช่วงอายุ 25-54 ปี เกิดวันใดมีโชควาสนาดี

Posted by

ทำนายชัดจริง 7 วันเกิด บอกช่วงอายุ 25-54 ปี เกิดวันใดมีโชควาสนาดี

 

เปิดโชคล าภประจำวันเกิด ของผู้ที่เกิดในแต่ละช่วงอายุ โดยแต่ละคนนั้นมีโชคล าภที่แตกต่างกันออกไป ในวันนี้ทางเพจของเรา

ได้ออกมาเผยเรื่องราวของโชคล าภที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนสิ้ นปีนี้ ลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณเกิดวันอะไรและมีช่วงอายุ

ประมาณเท่าไร

1.พุธ

คนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่มีความคิดความหมายไม่เหมือนใคร ไม่เป็นภั ยกับใครทั้งนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการ

จัดการสิ่งต่างๆได้อย่ างชัดเจน ไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ชอบให้ใครมาแสดงตัวเหนือกว่า หากมีโอกาสก็จะทำเพื่อตัวเอง

อยู่สม่ำเสมอ ชอบเป็นผู้นำไม่ชอบเป็นผู้ตาม

ช่วงอายุ 25-30 ปี ชีวิ ตอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เหนื่อยในเรื่องของภาระหน้าที่

ช่วงอายุ 31- 41 ปี โชคของคุณในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบมหาศ าล

ช่วงอายุ 42-53 ปี โชคล าภกำลังเป็นของคุณพย ายามกอบโกยให้ได้มากที่สุด

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ชีวิ ตกำลังก้าวเข้าสู่ความสุ ขสบาย

2.พฤหัส

คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเป็นคนที่ป ากร้ ายพอสมควรแต่ไม่คิดร้ ายกับใครใดๆเลย คนที่มีความซื่อสั ตย์เป็นคนที่รักษ าคำพูด

เป็นคนที่มีความคิดในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ มีนิสัยใจค อที่ตั้งมั่นมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว

ช่วงอายุ 25-30 ปี ช่วงนี้เป็นทุ กข์ในเรื่องของการเงิน แต่กำลังจะมีโชคแล้วาสนาดี

ช่วงอายุ 31- 41 ปี ชะต าชีวิ ตพบเจอกับความย ากลำบ าก มีโชคในเรื่องเ สี่ ย งทาย

ช่วงอายุ 42-53 ปี พบเจอปัญห าครอบครัวแต่จะผ่านมันไปได้ และจะได้รับโชคเป็นเงินแสนเงินล้าน

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป โชคกำลังดีขึ้นและเรื่อธุรกิจที่ทำอยู่จะผ่านพ้นในเรื่องของอุปส ร ร คไปได้ด้วยดี

3.อังคาร

คนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่มีความฉลาดมีความรอบรู้อยู่ในตัวเองสูง สถานการณ์คับขันต่างๆคนสามารถจัดการมันได้

อย่ างลงตัว เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่งสักเท่าไหร่ คุณเป็นคนที่มีความซื่อสั ตย์สูงมาก หากรับป ากหรือได้รับคำสั่ง

อะไรแล้วนั้นก็ทำได้เสมอมา คุณเป็นประเภทที่ว่ายอมหั กไม่ยอมงอ มีซิกเซ้นส์ในการมองคนออกอยู่เสมอ

ช่วงอายุ 25-30 ปี สติปัญญ ากำลังอยู่ในช่วงเ ฉี ย บแ ห ล มทำอะไรก็ประส บความสำเร็จ

ช่วงอายุ 31- 41 ปี มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้ก้าวเข้าไปสู่ในอีกตำแหน่งและในอีกระดับหนึ่ง

ช่วงอายุ 42-53 ปี กำลังจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองใครที่กำลังผ่อนอยู่ก็จะหมด

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป โชคชะต าชีวิ ตกำลังก้าวเข้าสู่ความสุ ขสบายมีเงินมีทองใช้จ่าย

4.อาทิตย์

คนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรอบรู้ มีความปราดเปรื่องในเรื่องของความคิดความอ่านของผู้อื่น ชอบเป็นผู้นำ

มากกว่าพูดตามแต่หลายๆครั้งคุณก็ไม่ชอบที่จะนำเพียงเพราะว่าไม่มีความมั่นใจ คุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วสั่ง

เ ห ยี ย บย่ำหากใครพยายามทำสิ่งนั้นกับคุณ คุณจะแสดงสีหน้าท่าทางออกมาทันที

ช่วงอายุ 25-30 ปี เหนื่อยกับภาระหน้าที่แต่กำลังจะสบายในอนาคต

ช่วงอายุ 31- 41 ปี มีปัญห าในเรื่องของเพื่อนร่วมงานแต่จะดีขึ้นในช่วงของสิ้ นเดือนนี้

ช่วงอายุ 42-53 ปี เงินเงินทองทองกำลังไ ห ลมาเทมาธุรกิจหรือการค้าขายที่ทำอยู่จะประส บความสำเร็จแล้วได้กำไรสูง

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ช่วงชีวิ ตของคุณกำลังจะดีสุ ขภาพแข็งแ ร งไม่มีโ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บใดใด

 

5.เสาร์

คนที่เกิดในวันเสาร์คุณชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ในบางครั้งก็ชอบแสดงการกระทำออกมาที่เหมือนว่าเป็นคนที่อายุน้อยๆอยู่เสมอ

แต่ลึ กๆในใจแล้วนั้นคุณเป็นคนที่มีความคิดดีชอบแสดงออกในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ชอบเก็บข้อมูลผู้อื่นชอบทำตัวเป็น

คนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคุณลึ กล้ำมากกว่านั้นมาก

ช่วงอายุ 25-30 ปี เป็นทุ กข์ในเรื่องของการทำงาน ให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงาน

ช่วงอายุ 31- 41 ปี โชคดี เฮงมีแต่ความเจริญเข้ามาในชีวิ ต

ช่วงอายุ 42-53 ปี ใครทำธุรกิจประเภทการค้าจะมีโชคใหญ่ จะมีนายทุนหนาเข้ามาร่วมด้วย

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ช่วงชีวิ ตนี้หากำลังรอคอยอะไรอยู่จะได้ตามที่หวัง

6.จันทร์

คนที่เกิดในวันจันทร์คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเป็นระเบียบสักเท่าไหร่ เป็นคนที่ฉลาดมีแบบแผนในการทำงาน

ไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันจุกจิกเกินไป เป็นคนที่อ าร มณ์ร้ อ นง่ายมากและเย็นย าก แต่ก็เป็นคนที่หลายๆคนต่างนับถือ

เพราะว่าตัวคุณเองนั้นมีความเป็นตัวเองสูงมีสติปัญญ าในการตั ดสินปัญห าและจัดการบางสิ่งบางอย่ างได้อย่ างเด็ดข าด

ช่วงอายุ 25-30 ปี เหนื่อยกับการงานการเงิน โอกาสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองกำลังจะมาถึง

ช่วงอายุ 31- 41 ปี ท้อแท้และสิ้ นหวังแต่ทุกสิ่งทุกอย่ างกำลังจะดี โชคล าภกำลังอวยพรให้กับคุณ

ช่วงอายุ 42-53 ปี อยู่ในช่วงผ่านพ้นความทุ กข์จะได้พบเจอโชคเ สี่ ย งทาย

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป มีทรัพย์ในเรื่องของโชคล าภ เงินแสนกำลังก้าวเข้ามา

7.ศุกร์

คนที่เกิดในวันศุกร์คุณเป็นคนที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิ ต เป็นคนที่วางแผนล่ วงหน้าไม่ชอบการเจรจาที่ยุ่งย าก

เป็นคนที่ไม่ชอบการเดินทางไปไหนมาไหนแบบกระชั้นชิด นิสัยโดยรวมของคุณแล้วนั้นอยู่ในเกณฑ์ครึ่งๆกลางๆ

ไม่ชอบการถูกเอาเปรียบทางคำพูด วาจา มีซิกเซ้นในการมองคนและมองงานออก

ช่วงอายุ 25-30 ปี เป็นช่วงที่เหนื่อยกับการทำงานแต่จะมีล าภลอยในเรื่องของการเงิน

ช่วงอายุ 31- 41 ปี ชีวิ ตกำลังอยู่ในช่วงผลันเปลี่ยนมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองก้าวไปสู่การเงินที่รุ่งเรือง

ช่วงอายุ 42-53 ปี ชีวิ ตดีขึ้นสิ่งทุกอย่ างกำลังผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ธุรกิจในเรื่องของการค้ามีกำไรมหาศ าล

ช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป ชีวิ ตสุ ขสบายธุรกิจดีเยี่ยม

ที่มา bangpunsara.com