2 หนูน้อยต้องอยู่ตามยถ าก ร ร ม ไม่มีข้าวมีน้ำกิน แม่รับมีผั วใหม่ เลี้ยงไม่ไหว ดีใจที่มีผู้ใหญ่รับไปดูแล

2 หนูน้อยต้องอยู่ตามยถ าก ร ร ม ไม่มีข้าวมีน้ำกิน แม่รับมีผั วใหม่ เลี้ยงไม่ไหว ดีใจที่มีผู้ใหญ่รับไปดูแล

 

จากกรณีที่ เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ by Kim Official ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่คุณแม่วั ย 24 ปี ทิ้งลูกน้อย 2 คน ให้อยู่ตามลำพั งในบ้านหลังเล็ก ๆ

ซึ่งบ้านเป็นขนำโ ท ร ม ๆ ที่ชาวบ้านสงส ารให้พักอาศัย สภาพปิดด้วยแผ่นไวนิลกับผ้าห่ม ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ใด ๆ มีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้ นเท่านั้น

รายงานระบุว่า เด็กชาย 2 พี่น้อง คนพี่อายุ 6 ขวบ และน้องอายุ 3 ขวบ เสื้อผ้าส ก ป ร ก ม อ มแ ม ม บางวันใส่เสื้อตัวเดียวไม่มีรองเท้าใส่ พี่ชาย 6 ขวบ

เรียนชั้นอนุบาล 3 แต่ไม่ค่อยได้ไปโ ร งเรียน จะคอยดูแลน้อง เวลาน้องหิวก็จะอุ้มออกไปขอข้าวขอน้ำชาวบ้านใกล้เคียงกิน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่หลัง

ชาวบ้านก็สงส ารคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและหาขนมให้กิน

ต่อมาทางเรื่องเด่นเย็นนี้ ได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภั ยบรรเทาวังวิเ ศ ษ จ.ตรัง เข้าตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของ 2 พี่น้องพร้อมนำขนม นม

ข้าวกล่องไปเยี่ยมเด็ก ๆ ป ร ากฏว่าระหว่างนั้น พี่ชายนั่งร้ อ งไ ห้กอดน้องอย่ างน่าสงส าร เพราะเห็นคนลงมาจากรถตู้หลายคน จึงกลัวว่าจะมีคนมาจับน้องไป

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันป ล อ บข วั ญ ทั้งนี้ พบเด็ก ๆ ตัวเล็กกว่าปกติ ร่ างก ายซู บผอม นั ยน์ต าสีเหลือง เ ชื่ อว่าเกิดจากการที่ร่ างก ายข าดส ารอาห าร

มาเป็นเวลานาน โดยชาวบ้านเล่าว่า เด็ก ๆ ถูกแม่พามาอยู่ที่นี่ได้ 2-3 เดือนแล้ว ชาวบ้านเห็นก็สงส ารพย ายามให้ความช่วยเหลือ ซึ่งแม่เด็กคงเลี้ยงไม่ไหว

จึงอย ากให้หน่วยงานช่วยเหลือเด็กให้อยู่ในที่ป ล อ ดภั ย

อย่ างไรก็ตาม ชาวบ้านได้ติดต่อแม่ของเด็กมาพบเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าว ซึ่ง น.ส.สมฤดี (นามสมมติ) อายุ 24 ปี แม่ของเด็ก ระบุว่า พ่อเด็กเป็นชาวเกาะลันต า

จ.กระบี่ เลิกร ากับตนและไม่เคยติดต่อมาหา ทุกวันนี้ที่ไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะมีสามีใหม่ ต้องไปช่วยสามีใหม่ก รี ด ย างที่สวนของเขา

โดยสามีใหม่ก็มีลูกติดด้วย 1 คน ส่วนตัวไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูก ใครอย ากได้ก็พร้อมยกให้ อย ากให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้

ล่ าสุด ข่าวประช าสั มพั นธ์ หน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเ ศ ษ รายงานว่า เจ้าหน้าที่เหล่าก าช าด พร้อมด้วยนายอำเภอวังวิเ ศ ษ และสถานสงเ ค ร าะห์เด็ก

ได้เข้าดำเนินการเรื่องเอกส ารและจะมารับตัวเด็ก ๆ ไปไว้ในอุปการะ ในขณะที่เด็กทั้งสองคนต่างดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีนำของเล่น เสื้อผ้าและรองเท้าใหม่มาให้สวมใส่

พร้อมกับได้ทานขนมและนมอย่ างเ อ ร็ ดอร่อยทางด้านนายอำเภอ และรองนายกเหล่าก าช าด จ.ตรัง ต่างยกมือไหว้ขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ

เพราะทางราชการไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อมูล เพราะเป็นแม่เด็กคนนอกพื้นที่เ ร่ ร่ อ นเข้ามาอยู่ได้เพียงประมาณ 2 เดือน จึงไม่มีข้อมูลของตำบลหรือหมู่บ้าน

จากการสอบถาม น.ส.สมฤดี (นามสมมติ) อายุ 24 ปี แม่ของเด็ก ก็ได้บอกกับนายอำเภอว่า ยินดียกลูกทั้ง 2 คนให้แ ก่เจ้าหน้าที่นำไปอยู่ในที่ป ล อ ดภั ย

เพื่อลูกจะได้เรียนหนังสือ ทั้งนี้ได้สอบถามกับบรรดาญ าติพี่น้องของตนเองแล้ว ทุกคนเห็นด้วย ซึ่งตนก็ยินดีจะให้ลูกไปอยู่ เพราะลูกจะได้ป ล อ ดภั ย

ได้มีชีวิ ตที่ดีขึ้น จะได้เรียนหนังสือ

อย่ างไรก็ตาม หลักฐานสำคัญประจำตัวเด็ก เช่น ใบสูจิบัตร ไม่มีแล้ว เนื่องจากถูกไ ฟไ ห ม้บ้าน จึงถูกไ ฟเ ผ าไ ห ม้ไปทั้งหมด ยังไม่ได้ไปทำใหม่

ทางนายอำเภอวังวิเ ศ ษ จึงนำตัวขึ้นรถไปไปที่ว่าการอำเภอวังวิเ ศ ษ เพื่อคัดลอกจัดทำเอกส ารประจำตัวเด็กให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมจะให้แม่เซ็นต์ยินยอม

มอบลูกให้แ ก่บ้านพักเด็ก จ.ตรัง รับไปดูแลต่อไป ทั้งนี้ในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก จ.ตรัง ได้เดินทางเข้าตรวจสอบ และดำเนินด้านเอกส ารกับแม่ของเด็ก

เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ แต่ระหว่างรอขั้นตอนการดำเนินการ ยังให้เด็กอยู่ในความดูแลของเพื่อนบ้านที่ช่วยกันดูแลมาก่อนหน้านี้แทน

รอจนกว่าขั้นตอนจะแล้วเสร็จก็มารับเด็กไปอยู่ที่บ้านพักเด็กจังหวัดตรังต่อไป นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเ ศ ษ กล่าวว่า

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จะรับเด็กไปอยู่ในความดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตรังก่อน หลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปให้อยู่ในความดูแล

ของสถานสงเ ค ร าะห์เด็กต่อไป แต่เอกส ารหลักฐานสำคัญประจำตัวเด็กไม่มีแล้ว จะต้องนำไปทำใหม่ที่อำเภอ เพื่อเตรียมพร้อมเอาให้แ ก่เจ้าหน้าที่

พัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก

ที่มา : เฟซบุ๊ก อย ากดังเดี๋ยวจัดให้ by Kim Official, ข่าวประช าสั มพั นธ์ หน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเ ศ ษ, เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง3

Related posts