ยอดพระธ าตุพนม ฉัตรทองคำ ๑๖ กิโลกรัมประดั บด้วยเพชรกว่า ๒๐๐ เม็ด

ยอดพระธ าตุพนม ฉัตรทองคำ ๑๖ กิโลกรัมประดั บด้วยเพชรกว่า ๒๐๐ เม็ด

 

สวัสดีครับ ในครั้งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธ าตุพนม วรมหาวิห าร วัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิห าร

ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธ าตุพนม ตำบลธ าตุพนม

อำเภอธ าตุพนม จังหวัดนครพนม พระธ าตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักก าระของพุทธศ าสนิกช นทั่วไป โดย เฉพาะอย่ างยิ่ง

ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประช าช นลาวด้วย ในฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี พุทธศ าสนิกช นห ลั่ งไ ห ล

มาจากทุกส ารทิศมาสมโภชและนมัสการพระธ าตุพนม

และสำหรับงานใหญ่ประจำปีของชาวนครพนมและชาวไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ สำหรับงานนมัสการพระธ าตุพนม

โดยในปีนี้ ๒๕๖๓ ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งพุทธศ าสนิกช นจากทั่วทุกภาคก็จะเดินทาง

ไปกราบนมัสการพระธ าตุพนมเป็นจำนวนมากในทุกปีโดยเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ทางเพจ

วัดพระธ าตุพนมวรมหาวิห าร ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า ปลียอดพระธ าตุพนม

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา ๕๙ นาที อนุโมทนาบุญใหญ่ สมโภช ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๖๓

ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก วัดพระธ าตุพนมวรมหาวิห าร

และขอบคุณเพจ มหั ศจ ร รย์สกลนคร

Related posts