“น้ำ รพีพัฒน์” ใช้ชีวิ ตมีความสุ ขอยู่บ้านนอก

Posted by

“น้ำ รพีพัฒน์” ใช้ชีวิ ตมีความสุ ขอยู่บ้านนอก

น้ำ รพีพัฒน์ ที่หายไปช่วงนึง แต่ตอนนี้กลับมาในแบบใหม่คือย้ ายไปอยู่ต่างจังหวัด

โดยพาภรรย าและบุ ตรทั้งหมด ไปป ลูกบ้านริมบึ งอยู่ที่นั่น วิถีชีวิ ตของน้ำนั้น เต็มไปด้วยธรรมช าติ

ทุ่งนา และค ว ายที่เลี้ยงไว้ นอกจากนี้ ยังเลี้ยงไก่ เพื่อทำฟาร์มอีกด้วย น้ำเล่าให้ฟังว่าเป็นความฝันของเขา

มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว และวันนี้ก็เป็นจริง สำหรับมินต ร า ภรรย าของน้ำนั้นเป็นคนมีหน้ามีต า

ครอบครัวเป็นที่รู้จัก และฐานนะดี เธอก็เลือกที่จะตามสามีมาอยู่ด้วยเพราะคิดว่าเป็นคู่ชีวิ ตกันแล้ว

ก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ทุกที่ใครๆที่เห็นการใช้ชีวิ ตของน้ำแล้วก็ชื่นชอบมาก เพราะเขานั้นทำตัวบ้านๆ กินง่าย

อยู่ง่าย แต่บุ ตรก็สอนไว้ดีมากด้วยว่างๆก็จะมาให้อาหารไก่ หรือข นหญ้ า บางครั้งก็ขี่ค ว ายเล่นในน้ำ

ซึ่งหนุ่มน้ำมักจะนำภาพถ่ายสวยๆท่ามกลางบรรย ากาศสุดชิวของ รพีภัทรฟ าร์ม มาให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ

ไม่ว่าจะเป็นภาพของ ค อ กค ว าย เ ล้ าไก่ รวมไปถึงป ล ากระชั งน้อยใหญ่ที่เจ้าตัวเลี้ยงไว้ แถมแต่ละแคปชั่นที่เขียน

เก็บรรย ายก็ยังบ่ งบอกถึงความรู้สึกสุ ขใจได้เป็นอย่ างดี เห็นได้ว่าไม่ต้องร่ำรวยแต่ก็มีความสุ ข ในฐานะหัวหน้าครอบครัว

น้ำ รพีภัทร ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่ างที่น่าเอาเป็นต้นแบบไม่น้อยเลยทีเดียว