หนูน้อยวั ย 11 ปี เก็บผักบุ้งขๅย เลี้ยงดูย่ าที่ชรา

Posted by

หนูน้อยวั ย 11 ปี เก็บผักบุ้งขๅย เลี้ยงดูย่ าที่ชรา

หนูน้อยวั ย 11 ปี เก็บผักบุ้งขๅย เลี้ยงดูย่ าที่ชรา อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่ างมาก

เมื่อชีวิ ตเลือกเกิดไม่ไห้ ทำให้หนูน้อยรายหนึ่งมีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่น่าสงส ารมาก

เมื่อช่องยูทูป Hokhak ได้เผยเรื่องราวชีวิ ตของ น้องมิ้ง เด็กหญิง 11 ขวบ เลี้ยงย่ าลำพั ง

หลังพ่อได้เ สี ยไปเเล้ว ส่วนเเม่ก็ไปมีสามีใหม่ ชีวิ ตก็มีแค่ย่ าวั ยชรา

เด็กหญิงวั ย 11 ขวบกับข้าวกับป ล าก็มีเเต่น้ำพริก ไข่ต้ม กับน้ำป ล าบ้าง มีเงีuติดกระเป๋า 40 บๅท

เเต่ไม่กล้าใช้ ย่ าไม่มีร ายได้จากไหนเลยนอกจากเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ ประมาณ 800 บาท

ส่วนน้องมิ้งก็เก็บผักบุ้งขๅยได้วันละ 30 บาท บางวันก็ไม่ได้เลย

แหล่งที่มา : yuddak