“อุ้ม สิริย ากร” สุดสงส ารลูกคนเล็ก โอกาสเป็น 1 ใน 5 หมื่นคน

“อุ้ม สิริย ากร” สุดสงส ารลูกคนเล็ก โอกาสเป็น 1 ใน 5 หมื่นคน

‘อุ้ม สิริย ากร’ มองหน้า ‘น้องอนีคา’ แล้วน้ำต าไหล ต้องรักษาไปตลอดชีวิ ต สำหรับ อดีตนางเอกสาวชื่อดัง

จากละครในตำนาน “สี่แผ่นดิน” อย่ าง “อุ้ม สิริย ากร พุกกะเวส” หลังแต่งงานกับหนุ่มอเมริกัน “คริสโตเฟอร์”

เมื่อปี 2554ตอนนี้อุ้มมีลูกสาว 2 คน คือ “ด.ญ.เมตต า มาร์ควอร์ท” และ “ด.ญ.อนีคา มาร์ควอร์ท” สิ่งที่ทำให้หลายคนสงสัยนั่น

ก็คือลูกสาวคนเล็ก “น้องอนีคา” หน้าไปโดนอะไรมา ซึ่ง”สาวอุ้ม”เคยตอบในคอมเม้นต์ในอินสต าแกรมส่วนตัวว่า

“น้องอนีคา”เป็นปานแดงที่ไม่หายเอง เรียกว่า “Port Wine Birthmark” ซึ่งเป็นป านแดงที่มักป ร ากฏอาการตั้งแต่แรกเกิด

และจะคงอยู่ตลอดชีวิ ต ไม่จางหายไปทั้งนี้รอยโ s คจะขย ายขนาดโตตามตัวของผู้ป่.ว ย ส่วนใหญ่มักอยู่ซี กใดซี กหนึ่ง

ของร่ างก าย ปานจะมีสีเข้มขึ้น รวมทั้งอาจนูนหนาและขรุขระเพิ่มขึ้น ตามอายุที่มากขึ้น หากพบปานชนิดนี้บริเ ว ณ

ใบหน้าโดยเฉพาะรอบดวงต า อาจพบร่วมกับความผิดปกติของดวงต าและส ม อง ได้ ปานแดงชนิดนี้สามารถรักษาโดยใช้

เลเซอร์ได้ซึ่งการตอบสนองต่อการรักษาขึ้นกับตำแหน่งและขนาดของร อ ยโ s ค ซึ่งสาวอุ้มก็รอให้น้องโตซักนิดจะต้องไปทำ

เลเซอรืทรีเม้นต์ให้จางลงตอนมีอนีค าชีวิ ตเปลี่ยนเยอะไหม? โอ้โหหั วทิ่ มเลยค่ะ มันเหมือนกับเราจะคิดว่าทุกอย่ างจะเป็นปกติ

หรือเหมือนกับที่เคยเป็น เมตต าออกมาปกติทุกอย่ าง ไ ฝสักเ ม็ ดยังไม่มีเลย แข็งแ ร งดี เจอหมอปีละหนตอนฉี ดวั คซีนประจำปี

ไม่ค่อยป่.ว ยด้วย เราก็คิดแบบนั้นตอนจะไปค ล อ ด อนีค า ดูในอัลต ร้ าซาวนด์ก็ไม่เจอความผิดปกติอะไรเลย

จนอนีคาค ล อ ด ออกมาก็พบภาวะไม่ปกติที่เกิดน้อยมาก นางพย าบาลทำค ล อ ดมายี่สิบห้าปีก็ไม่เคยเจอ หมอเคยเจอครั้งหนึ่ง

ตอนเป็นนักเรียนแพทย์พอลูกออกมาอย่ างแรกอุ้มดูว่าเป็นเ พ ศ อะไรก่อน (หัวเราะ) แล้วค่อยดูหน้า พอมองหน้าก็เห็นเลยว่า

ม่วงไปทั้งหน้า มีแค่รอบต าซ้ายเท่านั้นที่เป็นผิวปกติ ถามใครก็ไม่มีใครรู้ เ ด ากันว่าเป็นรอยช้ำเดี๋ยวก็หาย แต่พอหมอมาถึงรู้ว่า

เป็นข้อบ่ งชี้หนึ่งของ Sturge-Weber Syndrome เป็นความผิดปกติของยีน มีโอกาสเกิดหนึ่งในห้าหมื่น และจะเป็นไปตลอดชีวิ ต

ทีแรกเห็นแค่ปาน มีความหวังนิดหน่อยว่าไม่เป็นไรมั้ง แต่วันต่อมาก็เห็นต้อหินที่ต าขวา ภาวะของอนีคาคือ มียีนตัวหนึ่ง

ทำงานผิดพล าดตั้งแต่ไตรมาสแรกของการตั้ง ค ร รภ์เลยกระตุ้นให้เซลล์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นเ ลื oด ฝ อ ยผิดปกติ

กลายเป็นป านที่หน้า และเส้นเ ลื o ดฝ อ ยที่ต าขย ายตัวผิดปกติทำให้มีน้ำในต าเยอะมาก ระบายไม่ทันก็เลยกลายเป็นต้อหิน

อีกเรื่องคืออาจจะส่งผลกับพื้นผิวส ม อ งด้วย อาจจะต้องไปทำ MRI แต่ตอนนั้นหมอบอกให้รอก่อนตอนที่อุ้มนั่งอยู่กับ

ลูกสองคนในห้องพัก จ้องหน้าลูก น้ำต าก็ไหลออกมา มันจะเป็นยังไงต่อไป อุ้มวันนี้กับอุ้มก่อนหน้านี้เป็นคนละคนกันแล้ว

และอุ้มในอน าค ตก็จะกลายเป็นอุ้มอีกคน