หนุ่มไรเดอร์ ยอมทำงานหนักพร้อมเรียนไปด้วยจนจบปริญญ าเอก

Posted by

หนุ่มไรเดอร์ ยอมทำงานหนักพร้อมเรียนไปด้วยจนจบปริญญ าเอก

สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวมานำเสนอโดยเป็นเรื่องของหนุ่มคนนึงที่ได้ทำงานขับรถส่งอาหาร

เเละทำงานไปด้วยจนส่งตัวเองเรียนจบสำหรับหนุ่มคนดังกล่าว Mohd Akmal Azhar วั ย 36 ปี

เขาได้โพสต์เรื่องราวดีๆ ของเขาผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก Foodpanda Rider พร้อมข้อความว่าขอบคุณครอบครัว

เเละ อาจารย์ ที่คอยสนับสนุนเขาในการเดินทางสู่การเรียนรู้เขาศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเภสั ชก ร ร ม

ที่มหาวิทย าลัย Malaysia Pahang ซึ่งเขาเผยว่า เขาเริ่มทำงานเป็นไรเดอร์เเบบเต็มเวลา ช่วง รัฐบาลมาเลเซีย

ได้ม าตรการควบคุมการเดินทางของประช าช นเเละการทำงานเป็นไรเดอร์ทำให้เขาเรียนรู้

ซอฟต์สกิลทักษะความสามารถเชิงส ม รร ถ นะต่างๆ อย่ างเช่นการสื่อส ารเเละการบริห ารจัดการเวลา

เขาจะทำหน้าที่เป็นไรเดอร์ในช่วงกลางวัน เเละทำงานวิจัยวิทย านิพนธ์ในช่วงเวลากลางคืน

ซึ่งบางวันก็ต้องเข้ามหาวิทย าลัยทำให้บางวันก็ไม่ได้ทำงาน เเละการทำงานไปด้วย

เเละทำวิทย านิพนธ์ไปด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย ทั้งด้านพลังงานเเละเวลา เเต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีรายได้หลัก

ไปช่วยเหลือครอบครัว หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยเเ พ ร่ออกไปทำให้มีคนเข้ามาเเสดงความคิดเห็น

เเละชื่นชมหนุ่มดังกล่าวจำนวนมาก