คุณต าเก็บของเก่าขาย ได้เงินมา 10 บาท ขอซื้อมะม่วง เจ้าของร้านตัดสินใจให้ฟรี

คุณต าเก็บของเก่าขาย ได้เงินมา 10 บาท ขอซื้อมะม่วง เจ้าของร้านตัดสินใจให้ฟรี

เป็นความมีน้ำใจที่ถึงแม้บางคนอาจดูว่าเล็กน้อย แต่มันเ ปี่ ย มล้นด้วยความเอื้ออาทร

ที่นับวันจะหาย ากในสังคมของเราา เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานว่าว่า โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ

และเรื่องราวจากเฟซบุ๊ก เรื่องเล่าชาวโนนไทย ซึ่งได้เล่าถึงเ ห ตุการณ์ของคุณต าที่มาหาเก็บของเก่า

เมื่อได้เงินมาแล้วก็จะไปซื้อของกิน เรื่องราวสุดประทั บใจจึงเกิดขึ้น

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวระบุข้อความว่า.. คนสู้ชีวิ ต คุณต าคูณ ทุกวัน ต าคูณจะปั่นสามล้อ

ออกหาเก็บขวด กระด าษ พล าสติก และทุกอย่ างที่ขายได้ บ่อยครั้งที่เห็นผู้คนผ่านไปมายื่นเงิน

หรือแม้แต่ขนม น้ำขวดให้ต า ในภาพกระดาษลังที่เจ้าของร้านขายย าเก็บไว้ให้ต า

เป็นความมีน้ำใจที่ถึงแม้บางคนอาจดูว่าเล็กน้อย แต่มันเ ปี่ ย มล้นด้วยความเอื้ออาทรที่นับวัน

จะหาย ากในสังคมไทย เรื่องดีๆ ที่น่าชื่นชมและยกย่อง คนโนนไทยน้ำใจงาม

ลุงเอาขวดไปขายได้เงินมา10บาท มาซื้อมะม่วง เอาไปกินเลยครับลุงผมไม่คิดเงิน

ไม่ได้สร้างภาพแค่อย ากให้รู้จักการแบ่งปัน โดย สหรัฐ ทำทอง เรื่องเล่าชาวโนนไทย คนสู้ชีวิ ต

ที่มา : เรื่องเล่าชาวโนนไทย, สย ามนิวส์