นางฟ้าชีวิ ตจริง “ย่ๅยิ้ม” ผู้สร้างฝ าย 16 แห่ง ปลูกต้นไม้หมื่นกว่าต้น

นางฟ้าชีวิ ตจริง “ย่ๅยิ้ม” ผู้สร้างฝ าย 16 แห่ง ปลูกต้นไม้หมื่นกว่าต้น

เ ชื่ อว่าเพื่อน ๆ คงเคยได้ยินเรื่องราวของ “ย่ ายิ้ม” หญิงชราที่อยู่กลางป่าคนเดียวเพียงลำพั ง นานกว่า 40 ปี

กับความดีที่ย่ ายิ้มสร้างขึ้นนั้น เกินคำบรรย ายจริง ๆ และนางฟ้าที่รักษ์ป่า รักธรรมช าติคนนี้ ก็ยังคงสู้ทำเพื่อแผ่นดินต่อไป

ตามรอยรัชกาลที่ 9 ด้วยหัวใจ จนถึงปัจจุบัน จากคลิปวิดีโอที่สร้างความประทั บใจให้กับชาวเน็ต

จนมีการเเชร์สนั่นในโลกออนไลน์ ของเรื่องราวชีวิ ตจริง “ย่ ายิ้ม” หญิงชราวั ย 90 ปี ที่อาศัยอยู่กลางป่า

เพียงลำพั งนานกว่า 40 ปีด้วยความที่ไม่มีสิ่งสวยงามด้านวั ตถุ แต่มีความงามทางด้านจิตใจ

ย่ ายิ้มสร้างฝายชะลอน้ำ 16 ฝาย ปลูกต้นไม้กว่า 9,900 ต้น และยังคงทำอยู่อย่ างต่อเนื่อง

ดำเนินตามแนวพระราชดำริ ทำให้ย่ ายิ้มเป็นผู้ที่สวยจากภายใน และเป็นแบบอย่ างกับใครต่อใครหลายคน

ที่ตระหนักถึงคุณค่าของความดี เมื่อทุกคนเป็นคนดี สังคม ประเทศก็จะดี… คลิปย่ ายิ้ม เป็นไอเดีย

การสร้างความจดจำที่ดีให้กับแบรนด์หนึ่งเสริมสร้างสังคมให้ตระหนักถึงการทำความดี จากเรื่องจริงของย่ ายิ้ม

สร้างเพื่อเป็นของขวัญแด่คนไทยที่มีในหลวงเป็นตัวอย่ างแห่งอัจฉริยะบุคคลผู้นำแห่งการสร้างความดี

ซึ่งในปัจจุบัน ย่ ายิ้มก็ยังคงอาศัยอยู่ในผืนป่าที่ย่ าอยู่มาตั้งแต่ยังเล็ก มีผู้คนคอยแวะเวียนไปไหว้และนำของติดไม้ติดมือ

ไปฝากไม่ขาด สำหรับย่ ายิ้มเองก็มักจะเดินลงเขาระยะทาง 7-8 กิโลเมตร เพื่อมาถือศีล 8 ที่วัดทุก ๆ วันพระ

อย่ างไม่มีเ ห น็ ดไม่มีเหนื่อย พร้อมกับยังได้รับเงินเ บี้ ยสงเ ค ร าะห์คนชราอีกเดือนละ 500 บาท ซึ่งส่วนใหญ่

“ย่ ายิ้ม” จะใช้ไปกับการทำบุญเ สี ยหมด ความลำบ ากนี้ ทำให้ลูก ๆ ของ “ย่ ายิ้ม” เพียรรบเร้าให้แกไปอยู่ด้วย

แต่แกก็ยังยืนหยัดขออยู่ในป่าในเขาอย่ างนี้ไปจนต ๅ ย เรื่องราวความประทั บใจของ “ย่ ายิ้ม” ที่ถูกถ่ายทอดออกไป

สู่สาธารณช นคนเมืองผ่านทางโทรทัศน์ เว็บบอร์ด ลามไปถึงสังคมออนไลน์อย่ า งทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก

ทำให้ “ย่ ายิ้ม” เป็นที่รู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมือง จนคนกลุ่มต่าง ๆ ออกป ากชั กชวนกันไปเยี่ยม “ย่ ายิ้ม”

ถึงบ้านกลางป่า ทำให้ ณ วันนี้บ้านของ “ย่ ายิ้ม” กลายเป็นจุดหมายใหม่ของใครต่อใครที่อย ากเข้าไปเห็น

ใครอย ากเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณย่ า สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก “ย ายยิ้ม เย้ยย าก” เลยค่ะ

ขอบคุณ : เฟซบุ๊ก ย ายยิ้ม เย้ยย าก