“อายัน” ช่างเด็กที่มีอายุน้อยที่สุด

“อายัน” ช่างเด็กที่มีอายุน้อยที่สุด

‘อายัน กูเรชิ (Ayan Qureshi)’ เด็ก 5 ขวบสอบผ่านประกาศนียบัตร “ไมโครซอฟต์”

เขาได้กลายเป็นช่างเทคนิคไอที มืออาชี พ ‘Microsoft Certified Professional’

หลังจากสอบผ่านข้อสอบอย่ างเป็นทางการ ของ “ไมโครซอฟต์” เมื่อมีอายุได้ 5 ขวบเท่านั้น

เขาบอกกับบีบีซีว่า “ข้อสอบย ากแต่ก็สนุก เป็นข้อสอบแบบหลากหลายมีทั้งปรนัย “drag and drop”

จำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอนไปสอบนั้น ผู้คุมสอบวิ ตกว่าเด็กเกินไป

จะมาสอบข้อสอบแบบนี้ได้อย่ างไร จuคุณพ่อต้องยืนยันว่าไม่ต้องวิต ก จุดเริ่มต้นนั้น คุณพ่อของ “อายัน”

แนะนำให้เขารู้จักกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยให้เล่นกับคอมพิวเตอร์เก่าของเขา

เพื่อให้เข้าใจว่าฮาร์ดไดร์ฟ หรือ “motherboard” คืออะไร ทำงานอย่ างไร แล้วพ่อพบว่า “อายัน”

รับรู้และเข้าใจได้รวดเร็วมากเขาเลยเริ่มสอน “อายัน” เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น ตอนนี้ “อายัน”

มีห้องทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่บ้านในเมือง “Coventry” ประเทศอังกฤษ

และ “อายัน” หวังว่าในอนาคตเขาจะสร้างศูนย์กลางไอทีขึ้นในประเทศอังกฤษให้เหมือนกับ “Silicon Valley”

ในสหรัฐ และจะตั้งUริษั ทของตัวเองด้วย