เด็กหญิง ป.5 ยอดกตัญญู ช่วยพ่อแม่เก็บผักขาย หวังจุนเจือครอบครัว

Posted by

เด็กหญิง ป.5 ยอดกตัญญู ช่วยพ่อแม่เก็บผักขาย หวังจุนเจือครอบครัว

วันนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูเด็กที่ยอดกตัญญู ซึ่งเด็กไทยอีกจำนวนมากที่เป็นเด็กดีและมีความขยัน

ในการทำงานช่วยเหลือครอบครัว วันนี้ทางเราก็มีเด็กสาวคนหนึ่งที่สู้เพื่อครอบครัวและไม่อย ากเห็นครอบครัวลำบ าก

และนั้นก็คือน้องอิ้งค์ เธอได้พูดกับทางเราว่า “บ้านหนูลำบ าก ต้องช่วยงานพ่อแม่” พ่อแม่สอนให้สู้กับความลำบ าก

อิ้งค์จึงไม่เคยเกี่ยงงานตรงหน้า ทุ กเช้าก่อนไปโ ร งเรียนจะเข้าสวนช่วยแม่เก็บถั่วพู เก็บผักส่งขาย

ในวันเสาร์อาทิตย์จะช่วยทั้งวันจนกว่างานจะเสร็จ “ขยันเพื่อพ่อกับแม่” ไม่มีทุ กข์ใจกับความลำบ ากที่ต้องเจอ

แต่เธอกลับดีใจทุ กครั้งที่ได้ทำดีและช่วยเหลือครอบครัวของ และนี่คือเด็กหญิงสู้ชีวิ ต “น้องอิ้งค์”

หรือ ด.ญ. ฐิติมา อ่อนช้อย เติบโตมาท่ามกลางไร่นา น้องอิ้งค์เด็กหญิงวั ยเพียงแค่ 11 ปีคนนี้จึงเรียนรู้การทำงาน

จากอาชี พของพ่อแม่ ร ายได้หลักของครอบครัวคือการข า ยพืชผักจากในไร่ มีการปลูกเห็ดและผักทั่วๆไปที่ตลาดต้องการ

แต่สิ่งที่ครอบครัวของน้องต้องเผชิญคือการไม่มีเงินลงทุน และระยะเวลาของการเติบโตของผักที่ปลูก

บางชนิดต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงสามารถเก็บผลผลิตได้ แต่ช่วงที่รอเก็บเกี่ยวก็จะออกรับจ้ างทั่วไปที่เท่าที่ทำไหว

ไม่ว่าจะเป็นขุ ดเ ผื อ กขุ ดมันก็ต้องทำ น้องอิ้งค์ได้บอกกับทีมงานว่า “หนูเห็นพ่อแม่ทำงานหนั กทุ กวัน

หนูเลยอย ากช่วยเหลือท่าน เพราะว่าการลงมือทำงานนั้นจะได้รับประส บการณ์และเป็นการฝึกความอดทนได้อีกด้วย”

ไม่ว่าพ่อแม่จะออกไปทำงานที่ไหนจะรับจ้ างอะไรอิ้งค์ก็จะขอไปด้วยเสมอ แต่พอถึงช่วงหน้าแล้งจะไม่มีค่อยมีงานทำเท่าไหร่

เพราะว่าเข้าหน้าแล้งน้ำในห้วยในคลองจะเ หื อ ดแห้งลงไป การจะปลูกผักหรือออกไปทำงานก็จะทำได้ย ากขึ้น

รายได้ที่เคยได้ก็จะลดลงไปอีก แม้ว่าจะทำงานในปลูกพืชปลูกผัก หรือออกไปช่วยงานพ่อแม่นอกบ้านแล้ว

แต่งานบ้านอิ้งค์ก็ยังต้องทำด้วย แต่งานบ้านนั้นอิ้งค์และน้องสาวจะแบ่งกันรับผิดชอบและช่วยกันทำ

น้องอิ้งค์ได้บอกอีกว่า “ได้ช่วยงานพ่อแม่ ยังดีกว่าเอาเวลาออกไปทำอย่ างอื่นที่ไม่ประโยชน์ แถมยังได้แบ่งเบาภาระท่านอีกด้วย”

คุณพ่อน้องอิ้งค์ได้บอกทีมงานว่า น้องช่วยทำแทบจะทุ กอย่ าง ไม่ว่าจะงานนอกบ้านหรือในบ้าน หุงข้าว ล้างจาน กวาดถูบ้าน

น้องอิ้งค์ก็ยังทำได้ไม่ข าดตกบกพ ร่ อ ง หากวันไหนพ่อแม่ออกจากบ้านไป แล้วน้องอิ้งค์ต้องอยู่บ้านกับน้องสาว

ก็จะทำอาหารให้น้องสาวกินอีกด้วยเพราะมีสายเ ลื อ ดชาวสวน การดิ้ นร นและอดทนของเด็กหญิงวั ยเท่านี้จึงกลายเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิ ต ตื่นตี 5 ครึ่ง และ ตอน 6 โมงเช้าของทุ กวันอิ้งค์จะอาสาเข้าสวนไปช่วยเก็บผักในสวน วันนึงต้องเก็บประมาณ

2-3 ตะกร้า คุณแม่ยังบอกอีกว่า เคยบอกน้องว่างานในไร่ในสวนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันหนั กและมีความลำบ าก

แต่ก็อย ากให้น้องได้ลงมือทำ เพื่อต่อไปในอนาคตน้องจะได้เป็นคนที่เข้มแข็งและเรียนรู้ถึงความลำบ ากนี้ด้วย

น้องอิ้งค์ได้ บอกว่า ได้เริ่มช่วยงานพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กๆ อย ากช่วยท่าน ไม่อย ากให้ท่านเหนื่อย แถมยังแบ่งเบาภาระ

ให้แก่ท่านด้วย ซึ มซั บความขยันจากพ่อแม่ เรียนรู้งานตั้งแต่เด็กเก็บผักแล้ว ก็ยังช่วยจัดเรียง บรรจุลงถุง รวมทั้งชั่ งกิโลข า ย

จากนั้นส่งพ่อค้าคนกลางหากท่านใดต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องอิ้งค์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือติดต่อเจ้าของเรื่องราวได้ที่ ส านรัก คนเก่งหั วใจแ ก ร่ ง