ย ายต าบ อ ดสู้ชีวิ ตวั ย 66 ปี ชาวชัยนาทส านหมวกไม้ไผ่หาเลี้ยงชี พ นานกว่า 10 ปี

ย ายต าบ อ ดสู้ชีวิ ตวั ย 66 ปี ชาวชัยนาทส านหมวกไม้ไผ่หาเลี้ยงชี พ นานกว่า 10 ปี

วันนี้ (18 ม.ค.) จ.ส.อ.กนก รุ่งเรือง ทหารชุดประส านงานประจำพื้นที่ ชุดที่ 10 จังหวัดชัยนาท

ได้พาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมเยียนคุณย ายท่านหนึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหัวหว้า ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

บอกว่าคุณย ายคนนี้ไม่ธรรมดา เพราะว่าแก ต าบ อ ดสนิททั้งสองข้าง แต่สามารถส าน

และเ ย็ บหมวกไม้ไผ่ข า ยให้แก่ชาวบ้านได้ เมื่อเดินทางไปถึงพบคุณย ายชื่อ นางจี้ แซ่ตั้ง อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ 4 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท อาศัยอยู่บ้านคนเดียว ส่วนลูกชายไปทำงานต่างจังหวัด

มีญ าติๆ ที่อยู่บ้านใกล้เคียงคอยช่วยดูแล ย ายเล่าให้ฟังว่า ตอนอายุประมาณ 2 ขวบ ถูกไม้ตำเข้าที่ต าข้างขวา

ทำให้มองเห็นได้แค่เลือน ร า ง และต่อมาตอนอายุประมาณ 40 ปี จอประส าทต าเ สื่ อ มทำให้ต าบ อ ดสนิททั้งสองข้าง

แม้จะมองไม่เห็น แต่ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ย ายจี้ สามารถมีชีวิ ตอยู่ดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระให้ใคร

และยังมีความสามารถพิเ ศ ษส าน และเ ย็ บหมวก ตะกร้า กระปุกออมสิน จากต อ กไม้ไผ่ ข า ยให้แก่ชาวบ้าน

ในราคาใบละ 30-70 บ า ทเป็นรายได้เลี้ยงชี พ นอกเหนือจากเงินผู้สูงอายุและเงินคนพิ ก า รที่ได้รับจากรัฐบาล

รวมเดือนละ 1,400 บ า ทแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ย ายจี้ เล่าให้ฟังว่า เริ่มหันมาส านหมวก

เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว จากการที่หมวกส านของตนข า ด จึงนำมาซ่ อ มแซม โดยใช้มือลู บ คลำหมวกดูแทนต า

ศึกษาว่าส าน และเ ย็ บอย่ างไร ทดลองรื้อหมวกออกแล้วลองส านเข้าไปใหม่ ฝึกทำอยู่ 3 วัน ก็สามารถทำได้

จากนั้นก็ให้คนไปตั ดไม้ไผ่มาให้ แล้วตนก็นำมาเ ห ล าเองทำเป็นต อ กก่อนจะนำไปส านและเ ย็ บด้วยมือ

ทำเป็นหมวก ตะกร้า และกระปุกออมสิน ข า ยให้แก่ชาวบ้านที่มาสั่งซื้อใบละ 30-70 บ า ท โดยหมวก 1 ใบ

ใช้เวลาทำ 2 วัน ส่วนตะกร้าใบเล็ก และกระปุกออมสินทำได้วันละ 2 ใบ ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจต้องการสนับสนุน

สินค้าแฮนด์เมดของคุณย ายจี้ สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ น.ส.สุภาพร หริพ่าย พัฒนาชุมช น อบต.ไร่พัฒนา

อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โทรศั พท์ 0-5644-7128

ขอขอบคุณข้อมูล mgronline.com