น้ำใจ “ตูน บอดี้สแลม” ส านฝันสร้างบ้านใหม่ “น้องมาร์ช” ไม่คิดฝันชีวิ ตใหม่สัญญ าจะเป็นคนดี

น้ำใจ “ตูน บอดี้สแลม” ส านฝันสร้างบ้านใหม่ “น้องมาร์ช” ไม่คิดฝันชีวิ ตใหม่สัญญ าจะเป็นคนดี

เด็กชายสุดซึ้งได้ชีวิ ตใหม่ ส่องน้ำใจ ตูน บอดี้สแลม นำเงินส่วนตัวส านฝันน้องมาร์ช สร้างบ้านหลังใหม่

ให้อย่ างอบอุ่น น้องไม่คิดฝันได้รับความเมตต าขนาดนี้ สัญญ าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี

เพจของทางโ ร งเรียนเชียงสาศิลปสถานได้ลงคลิปพร้อมกับบรรย ายความรู้สึกสุดตื้นตันในน้ำใจ

ของนักร้องหนุ่ม ตูน บอดี้สแลม ที่ได้นำเงินส่วนตัวมาช่วยส านฝัน น้องมาร์ช เด็กชายจักรพงษ์ เอื้อมกิจการดี

สร้างบ้านหลังใหม่ที่น่าอยู่และอบอุ่น โดยทางโ ร งเรียนได้โพสต์ข้อความพร้อมคำขอบคุณในน้ำใจครั้งนี้ของ ตูน ไว้ว่า

รายงานความคืบหน้า บ้านน้องมาร์ช เด็กชายจักรพงษ์ เอื้อมกิจการดี ที่ได้รับความเมตต า และได้รับการช่วยเหลือ

ได้รับโอกาสดีๆในชีวิ ตเหมือนคนอื่นๆ จากพี่ตูน บอดี้สแลม พร้อมด้วยคณะทีมงานมูลนิธิก้าวคนละก้าว(ก้าวเพื่อน้อง

ขณะนี้บ้านที่สร้างมีความคืบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ แล้ว และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 และวันเด็กแห่งช าติ

โ ร งเรียนเชียงสาศิลปสถาน ผู้บริห าร คณะครู บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนทุกคน ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ในสากลโลกนี้

ได้ดลบันด าลให้พี่ตูน พี่ก้อย พร้อมทั้งคณะทีมงานก้าวคนละก้าวทุกท่านจงประส บแต่ความสุ ข ความเจริญ ด้วยวรรณะ

สุขะ พละ ด้วยเทอญ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่ างสูงที่ให้ความช่วยเหลือ และให้โอกาสเด็กที่มีฐานะย ากจน

ได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่ างเท่าเทียมกัน ขอผลบุญที่ทุกๆท่านได้กระทำจงส่งผลให้ท่านประส บแต่ความสุ ข

ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป #มูลนิธิก้าวคนละก้าว ก้อย-ตูน koytoonfamily เครดิตภาพบางส่วนจาก:

กสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขณะที่น้องมาร์ชก็เขียนจดหมายขอบคุณน้ำใจพี่ตูนกับสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อน

โดยไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้รับความเมตต าขนาดนี้ สร้างบ้านใหม่ชีวิ ตใหม่ให้น้องและครอบครัว สัญญ าจะตั้งใจเรียน

และเป็นคนดีนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้ำใจที่ให้โดยตั้งใจของ ตูน บอดี้สแลม ที่มีปณิธานตั้งมั่นว่าจะยืนอยู่เคียงข้างทุกคน

ด้วยความจริงใจและมุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมได้มีรอยยิ้ม