คุณต ายืนขายขนมกะห รี่ ปั๊ บสู้ชีวิ ต ยืนทั้งวันไม่ได้ขายแม้แต่ชิ้ นเดียว

คุณต ายืนขายขนมกะห รี่ ปั๊ บสู้ชีวิ ต ยืนทั้งวันไม่ได้ขายแม้แต่ชิ้ นเดียว

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “อย ากรู้ให้ถาม ไม่ใช่จากป ากคนอื่น” ได้ระบุเรื่องราวไว้ว่า เขาได้บั งเ อิ ญไปเห็นคุณต าช ร า

รายหนึ่ง กำลังยืนป าดน้ำต าเงียบๆ จึงเดินเข้าไปสอบถาม ซึ่งคำตอบของคุณต าก็ทำให้รู้สึกเห็นใจมาก

คุณต าบอกว่า “วันนี้ยืนมาทั้งวันแล้ว ยังขายไม่ได้เลย” หนุ่มเจ้าของโพสต์ เมื่อมองไปเห็นขนมเต็มถาด

ของคุณต าก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ คุณต าตอบว่าชิ้ นละ 5 บาท เขาจึงตั ดสินใจเหมาทั้งหมด

ทำเอาคุณต าถึงกับต้องป าดน้ำต า และกล่าวย้ำอย่ างไม่เ ชื่ อหูตัวเองว่า จะกินทั้งหมดนี่จริงๆ หรือ

มันเยอะนะ แต่ชายหนุ่มผู้ใจบุญก็ยังยืนยันจะเหมาทั้งหมด และบอกว่าเขาจะเอาไปแจกคนอื่นด้วย

ซึ่งคุณต าก็พูดขอบคุณชายหนุ่มอย่ างซ าบซึ้งใจ พร้อมกับบอกว่า ตอนนี้ย ายคู่ชีวิ ตไม่สบาย

ต าขายหมดนี่จะได้รีบกลับไปดูย าย ชายหนุ่มกล่าวอีกว่า เขาเหมาขนมจากคุณต ามาทั้งหมด 130 ชิ้ น

แต่ให้คุณต าไป 1,000 บาทซึ่งเกินกว่าราคาเดิมมาก แต่ที่เขาให้นั้น ไม่ได้เป็นเพราะร่ำรวยอะไร

เพียงแต่คิดว่าไม่ได้เหนือบ่ ากว่าแ ร งก็เท่านั้น เมื่อเรื่องราวนี้เผยแ พ ร่ออกไป ก็กลายเป็นที่สนใจ

และพูดถึงในวงกว้าง หลายคนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณต า พร้อมกับบอกว่า ขนมของคุณต าอร่อยจริงๆ

ราคาไม่แพงเลย แถมยังเก็บไว้ได้อีกหลายวันด้วย บางคนยังได้เข้ามาให้พิกั ดของคุณต าขายขนมสู้ชีวิ ตรายนี้

ว่าคุณต าจะมาขายอยู่บริเ ว ณบิ๊กซี จังหวัดนครสวรรค์ หรือบางครั้งก็จะเดินไปเรื่อยๆ ทั่วเมืองเทศบาลนครสวรรค์

ในขณะที่บางคนเข้ามาให้ข้อมูลว่า ปกติแล้วลูกค้าของคุณต าจะเป็นนักเรียนซึ่งก็พอจะขายให้กับนักเรียนได้บ้าง

แต่ช่วงนี้โ ร งเรียนปิด คุณต าต้องมาเดินขายทั่วเมืองเทศบาลนครสวรรค์แทน เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ราคา 5 บาท

เท่าเดิม คุณต าไม่เคยขึ้นราคาเลย นอกจากนี้ หลายคนยังได้ชื่นชมในน้ำใจของชายหนุ่มเจ้าของเรื่อง

ที่ไม่มองผ่านคุณต า มีน้ำใจกับเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกันในย ามย ากลำบ ากแบบนี้ และขอให้ความดีนี้กลับไปหา

เจ้าของโพสต์เป็นร้อยเป็นพันเท่า