“บุ๋ม ปนัดดา” ให้ชีวิ ตใหม่เด็กย ากจน ขอรับมาดูแลเอง

“บุ๋ม ปนัดดา” ให้ชีวิ ตใหม่เด็กย ากจน ขอรับมาดูแลเอง

มักจะมีเรื่องราวดีๆอยู่บ่อยๆสำหรับ บุ๋ม ปนัดดา ที่ถือเป็นคนในวงการที่มักจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในอินสต าแกรมส่วนตัว หลังรับ น้องนิหนุ่น มาดูแลเป็นบุ ต รบุญธรรม

ซึ่งก่อนนี้พิธีสาวเคยรับดูแลบุ ต รบุญธรรมมาแล้วหกคน และน้องนิหนุ่นเป็นคนที่เจ็ด โดยเจ้าตัวเล่าว่า

“บุ ต รสาวบุญธรรมอีกคนที่รับมาดูแล #น้องนิหนุ่น ดูแลย่ าเพียงลำพั ง ไม่มีพ่อแม่

กลางวันวิ่งจากโ ร งเรียนมาป้อนข้าวย่า เย็นไปช่วยข ายของตามตลาดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

ที่ได้รู้จักกันเพราะน้องโดนครูว่าให้ เพราะไม่ได้ทำการบ้าน (ทั้งที่ในความจริงน้องไปป้อนข้าวย่ า)

แถมครูที่ช่วยยังโดนให้ลาออกจากโ ร งเรียนเพราะรวมหัวกันคิดแค่ว่า

เอาเรื่องมาบอกข่าวทำให้โ ร งเรียนเ สี ยชื่อเสียง (คิดยังไงกับความคิดคนเป็นครู)

ศึกษ าเขตรับรู้หรือช่วยกันเอง? ถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วย แม่ช่วยหนูเอง มาเป็นบุตรแม่บุ๋มนะ

แม่ส่งหนูเรียนเอง ตอนนี้ข้าวของที่บ้านก็เปลี่ยนให้เพื่อความสะอาดและความสะดวกของน้อง

ที่ผ่านมาเป็นอย่ างไร แม่บุ๋มเชื่อว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างงั้น เค้าไม่ได้ดีไปกว่านี้หรอก

แต่หนูจะมีอน าค ตที่ดีแม่สั ญญ า เราจะดูแลกันและกันนะ”

ต้องขอขอบคุณ คุณบุ๋มจริงๆค่ะ ที่ช่วยเหลือ มอบโอกาสและอน าค ตให้น้อง