ดวงชะต า 3 วันเกิดดวงดีดวงเด่น โชควิ่งช นทุกด้าน เตรียมรับโชคล าภก้อนโต

ดวงชะต า 3 วันเกิดดวงดีดวงเด่น โชควิ่งช นทุกด้าน เตรียมรับโชคล าภก้อนโต

1.คนที่เกิดวันพุธ

รับโชคล าภจากบริว าร เป็นอีกวันนึงที่ดวงบริว ารในรูปแบบลูกน้องช่วยเหลือได้ดีมาก

ทำให้บริว า รมาช่วยได้เป็นอย่ างดี ในเรื่องการทำงานที่บริษั ท รักเราและเป็นหูเป็นต าให้เรา

2.คนที่เกิดวันจันทร์

รับโชคล าภจากเพื่อนเป็นเรื่องเงิน เพราะว่าจะมีดวงบริว ารอุ ปถั มภ์ที่ดีในช่วงนี้

และจะทำให้ได้รับความเมตต า หรือการเอื้อเฝื้อเผื่อแ ผ่ ในด้านการทำงาน และการเงินจากบริว าร เพื่อนฝูงดีมาก

3.คนที่เกิดวันศุกร์

รับโชคล าภจากการงานจากเจ้านาย ทำให้เรามีโอกาสที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อาจจะได้รับการโปรโมต หรือไปทำในส่วนงานที่น่าสนใจ และดีมากขึ้นกว่าเดิมในด้านตำแหน่ง

และโอกาสการเติบโตในองค์กร