ดวงคนมีตังค์ 5 วันเกิດนี้เตรียมรับโชคใหญ่ มีล าภลอย มีเงินทองเข้ามาไม่ข า ดมือ

ดวงคนมีตังค์ 5 วันเกิດนี้เตรียมรับโชคใหญ่ มีล าภลอย มีเงินทองเข้ามาไม่ข า ดมือ

1.คนเกิດวันพฤหัสบดี

การงานมีเกณฑ์เหนื่อยกับการทำงานมากกว่าที่ผ่านมา แต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

การเงินจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบไม่เว้นแต่ละวันความรักคนมีคู่ความรักจืดจ างไปมาก

แต่ก็ยังพย าย ามประค อ งความรักให้มั่นคงต่อไป คนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่กับคนดีมีอน าค ต

2.คนเกิດวันจันทร์

การงานปั ญหาที่เจออยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้ ขอคุณไม่ย่ อท้ อและถ อ ดใจไปก่อนก็เท่านั้นเอง

การเงินมีเกณฑ์มีรายได้มากแต่ก็เป็นรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแ ร งอย่ างเดียวความรักคนมีคู่คุณและคนรักต่างคน

ต่างช่วยกันแก้ปั ญหาที่พบเจออยู่ในขณะนี้ คนโสดมีเสน่ห์จึงมีแต่คนมารักมาชอบ

3.คนเกิດวันศุกร์

การงานมีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบงานทีเดียวหลายอย่ าง อาจทำงานหลักและทำงานเสริมควบไปด้วยการเงินมีโอกาส

ได้รายได้จากทั้งงานหลักและงานเสริมความรักคนมีคู่ความสั มพั นธ์ในตอนนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

คนโสดมัวแต่ทำงานสร้างตัวจนลืมคิดเรื่องความรัก

4.คนเกิດวันอังคาร

การงานมีโอกาสได้งานใหม่ โปรเจกต์ใหม่ หรือหน้าที่ใหม่ที่ทำให้คุณต้องเ ห น็ด เ ห นื่อ ยมากพอสมควร

การเงินมีโอกาสได้ล าภจากความขยันหมั่นเพียรความรักคนมีคู่ความรักตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ

คนโสดมีเกณฑ์มีคนมาชอบ แต่จะไม่ค่อยถูกสเปคคุณเท่าไหร่นัก

5.คนเกิດวันพุธ

การงานมีโอกาสประส บความสำเร็จในเป้าหมายเล็ก ส่วนเป้าหมายใหญ่คงต้องรอกันต่อไป

การเงินมีโอกาสมองเห็นช่องทางในการทำเงินหรือทำอาชี พเสริมในช่วงนี้

ความรัก คนมีคู่ต่างคนต่างทำงานหนักเพื่ออน าคตของครอบครัว คนโสดมีแนวโน้มว่าจะต้องโสดต่อไป