เด็กหญิงยอดกตัญญู พ่อแม่ไปมีชีวิ ตใหม่ ต้องทำงานหาเลี้ยงอีก 5 ชีวิ ตเพียงลำพั ง

Posted by

เด็กหญิงยอดกตัญญู พ่อแม่ไปมีชีวิ ตใหม่ ต้องทำงานหาเลี้ยงอีก 5 ชีวิ ตเพียงลำพั ง

วันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ มาฝาก เป็นเรื่องราวของ บุ๋ม อาศัยอยู่กับปู่ย่ ามาตั้งแต่เกิด

เพราะพ่อแม่ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด และพ่อแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่ ปู่กับย่ าต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน ๆ

ทั้งหมดห้าคน จึงต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่ร อ ดของหลาน ๆ น้องบุ๋มได้เผยว่า

เมื่อก่อนแม่จะส่งเงินมาให้นาน ๆ ครั้ง แต่ช่วงนี้ส่งมาให้ทุกเดือน ครั้งละ 1,000-2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษ าข าข้อน้องชายที่เกิดเ ห ตุทางรถมอเตอร์ไซค์

บุ๋มช่วยปู่กับย่ าดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษ าปีที่สอง และเคยคิดเ สี ยสละ

ออกจากโ ร งเรียนเพื่อมาทำงานและส่งเ สี ยให้น้องได้เรียนหนังสือ

ทุกเช้าก่อนไปโ ร งเรียนต้องไปรับจ้างเด็ดกระเจี๊ยบ โดนจะมีน้องสาวและย่ าไปช่วย

ถึงจะได้ไปโ ร งเรียนและย่ าก็ไปรับจ้างต่อส่วนปู่ต้องดูแลทวดอยู่ที่บ้านย่ าคอยสอนตลอด

ปู่กับย่ าคือกำลังใจ และอย ากทำให้ปู่กับย่ าและน้องสบาย ๆ แต่เพราะได้กำลังใจจากปู่กับย่ า

และมีคุณครูหลายท่านที่คอยช่วยกันประคับประคองบุ๋มจึงเห็นหนทางสู้ต่อเพื่ออน าค ตที่ดีกว่า

เวลาที่เหลือบุ๋มจะรับจ้างงานทุกอย่ างจากคุณครูที่โ ร งเรียนเป็นทุนเสริมด้วยโดยจะเก็บทุน

แบ่งไว้ใช้ในยามที่ปู่กับย่ าข าดแ ค ล นเธอกับน้อง ๆ จะได้มีทุนไปโ ร งเรียนกว่าจะลุ กขึ้นสู้

บุ๋มก็รู้สึกท้อ บางครั้งไม่มีอะไรกินไปโ ร งเรียน บางครั้งอย ากลาออกจากโ ร งเรียนไปหางานทำแบบจริงจัง

เพื่อแบ่งเบาปู่กับย่ าแต่ทั้งสองท่านขอเอาไว้หลายครั้ง คุณครูที่โ ร งเรียนก็จะช่วยเหลือโดนการจ้างงาน

ป ล อ กส ายไ ฟ ในช่วงเสาร์อาทิตย์คุณครูมักชมว่าทำงานดี และรู้จักประหยัด เพราะบุ๋มห่ ว ง

และรักคนที่บ้านมากร่วมให้กำลังใจเเละเเชร์เรื่องราวของน้องบุ๋มเพื่อมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องคนเก่งกันนะคะ