โบราณท่านว่า 5 ลักษณะของคู่รัก ที่เกิดจาก บุพเพสันนิวาส

Posted by

โบราณท่านว่า 5 ลักษณะของคู่รัก ที่เกิดจากบุพเพสันนิวาส

 

ด้วยกระแสความแ ร งของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่ตัวละครหลักข้ามภพข้ามช าติจนได้มาพบกัน และได้รักกันในที่สุด

ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ทำให้มีหลายคนเกิดความสงสัย และสนใจในเรื่องของบุพเพฯมากขึ้น บุพเพสันนิวาสคืออะไร

สามารถเกิดขึ้นจริงได้ไหม แล้วคู่รักที่มีบุพเพสันนิวาสร่วมกันจะมีลักษณะอย่ างไร จะพาไปเปิดความเ ชื่ อของคนโบราณ

เกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะ

บุพเพสันนิวาส เกิดจากก ร ร มที่เคยทำร่วมกันให้อดีตช าติ ทั้งก ร ร มดีและก ร ร มชั่ ว ซึ่งเป็นเ ห ตุให้ต้องเกิดมาเพื่อเป็นคู่กัน

ในช าตินี้ บางคู่ได้มารักมาแต่งงานกันอย่ างไม่น่ าเ ชื่ อ บางคนต้องครองโสดมาเกือบทั้งชีวิ ต เหมือนกำลังรอใครสักคน

ที่เกิดมาคู่กัน บุพเพสันนิวาสตามความเ ชื่ อโบราณ แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้

1. รักตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ

โบราณท่านว่าหากคุณได้พบเจอใคร แล้วคุณทั้งคู่รู้สึกผู กพั นรักใ ค ร่ต่อกัน ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อน

เป็นความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นในตอนที่มีสติครบถ้วน และหลังจากแยกกันไปก็จะเฝ้าแต่คิดถึง อยากจะได้พบกันอีก

เพราะช าติก่อนเคยรักเคยผู กพั น เมื่อเจอกันในช าตินี้ แม้ว่าความทรงจำเก่าๆจะหมดไป แต่จิตที่ยังพิ ศว า สจะทำให้ลืมกันไม่ลง

2. ไร้แววจะมีคู่ จู่ๆได้แต่งงาน

คนที่ครองโสดมานาน หรือโสดมาทั้งชีวิ ต ไม่รู้สึกว่าเจอคนที่ใช่เ สี ยที เหมือนกำลังรอคอยใครบางคนอยู่ แต่จากที่ไม่มีวี่แวว

จะลงเอยกับใคร ด้วยบุเพสันนิวาส จะทำให้ได้แต่งงานอย่ างไม่ค า ดคิด และอยู่ด้วยกันอย่ างเป็นสุ ข ผลจากช าติก่อนเคย

อธิษฐานร่วมกัน ขอให้ได้คู่กัน ได้รักกัน ไม่ต้องแยกจากกัน จึงต้องรอคอยกันแม้จะนานแค่ไหน

3. ต้นร้ ายปลายดี

คู่รักที่เเรกเริ่มเดิมทีรู้สึกไม่ถูกชะต า ไม่ชอบหน้ากัน สุดท้ายกับต้องมาลงเอยกัน มารักกันอย่ างน่าแปลก

เพราะช าติก่อนเ ค บผิดใจบ า ดหม า งกัน หรือทำบ าปร่วมกันมา เคยร่วมยุย งให้คนทะเ ล า ะกัน ทำให้ต้องมาเป็นคู่กัน

แต่จะทะเ ล าะกันอยู่ร่ำไป เรียกอีกอย่ างว่าคู่ก ร ร ม

4. คู่รักหน้าเหมือน

บางตำราโบราณเ ชื่ อว่าคู่รักคู่ใด ที่มีลักญณะรูปทรงใบหน้าคล้ายกัน เป็นเ นื้ อคู่จากบุพเพสันนิวาส ช าติก่อนอาจเคยเป็นพี่น้อง

หรือเป็นญ าติกัน เคยร่วมบุญกันมา ส่งผลให้ได้มาครองรักในช าตินี้

5. มาเติมเต็มส่วนที่ข าด

คู่รักที่เหมือนเกิดมาเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน ข าดกันไปรู้สึกไม่สมบูรณ์ ต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น คู่รักทำกิจการ

ค้าขายคนหนึ่งคิดเก่ง อีกคนขายเก่ง ช่วยกันทำจึงสำเร็จได้ เป็นบุพเพสันนิวาสจากช าติก่อนที่เคยร่วมบุญ ร่วมกันสร้างความดี

มาและนี่คือ 5 ลักษณะของคู่รักที่เกิดจากบุพเพฯ แม้ว่าคู่ของคุณจะไม่ใช่คู่รักที่เกิดจากบุพเพ แต่การได้มาพบคนที่คุณรัก

และรักคุณ ก็นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิ ตเเล้วค่ะ