คุณตั ดเล็บนิ้วไหนก่อนเป็นอันดั บแรก สามารถบอกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

คุณตั ดเล็บนิ้วไหนก่อนเป็นอันดั บแรก สามารถบอกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

 

เวลาตั ดเล็บคุณตัดเรียงตามลำดั บไหม ตั ดเล็บนิ้วโป้งก่อน หรือตั ดเล็บนิ้วชี้ก่อน หรือไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลย ตั ดไปตามใจ

มาดูคำตอบกันเลย !!

1.ตั ดเล็บนิ้วโป้งก่อน

บุคลิกภาพภายนอก : แม้ว่าภายนอกคุณจะดูช่างพูด แต่ภายในใจคุณรู้สึกเหนื่อย ไม่อยากพูดอะไร ไม่ได้อยากเอาใจทุกคน

นอกจากเวลาที่เจอคนที่สนิทจริงๆ คุณถึงจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมา

นิสัยภายใน : คุณชอบชีวิ ตที่ยืดหยุ่นแต่มีระเบียบ แม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์เป็นหลัก

แต่คุณใส่ใจกับเป้าหมายและค่ าตอบแทน ไม่ชอบอะไรที่สลับซับซ้อน ถ้ามีอะไรที่สามารถทำให้ไปถึงจุดหมายได้เร็ว

เช่นรวยเร็ว ประส บความสำเร็จเร็ว คุณจะยินดีลอง บ่อยครั้งที่คุณจะมีความคิดว่า “เมื่อไหร่ฉันจะไม่ต้องมาวุ่ นว ายกับสิ่งเหล่านี้

มีชีวิตที่เงียบส ง บ และมีความสุ ข”

ลักษณะพิเ ศ ษ : สมาธิและความสามารถในการเข้าใจของคุณทำให้ต้องทึ่ง เป็นพวกมั่นใจแล้วถึงลงมือทำ

ถ้าลงมือแล้วต้องสำเร็จ เพราะงั้นเวลาคุณจัดการเรื่องต่างๆถึงได้รวดเร็วและถูกต้อง คุณมีความสามารถในการเชื่อมโยง

และสัญช าตญ าณดีมาก บางทีแค่ตอนที่คุณกำลังพักผ่อนคิดอะไรเพลินๆ ก็สามารถมีไอเดียสุดยอดโผล่เข้ามาในหัวได้

มันเป็นความสามารถตามธรรมช าติของคุณ

อ าร มณ์ : ปกติคุณไม่เคยห งุ ดห งิ ด แต่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนอ ารมณ์ดี ถ้าคุณโ ก ร ธใคร คุณจะจำเรื่องทั้งดี

และเ ล วที่เขาทำไว้ หาเ ห ตุผลและหลักฐานมาสนับสนุน จนอีกฝ่ายตอบโต้ไม่ได้

2.ตั ดเล็บนิ้วชี้ก่อน

บุคลิกภาพภายนอก : คุณเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณและไม่ชอบเปิดเผยความฉลาดของตนออกมา คุณช่างสังเกต

และจะประเมินสถานการณ์ก่อนเสมอ ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่ างไร คุณควรพูดอะไรออกไป เพราะงั้นคุณเลยเป็นคนพูดจาดี

เหมาะสม

นิสัยภายใน : ในการใช้ชีวิ ต คุณสามารถล้อเล่นและจริงจังได้ในขณะเดียวกัน คุณชอบลองและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ

และชอบเข้มงวดกับการพัฒนาตัวเอง คุณเป็นคนมีบุคลิกหลากหลาย ปรับตัวง่าย คุณมักจะคิดเสมอว่า

“ฉันจะแสดงความเป็นตัวเองด้านดีที่สุด ให้ทุกคนที่นี่จำฉันภาพดีๆของฉันไว้” คุณติดต่อทำธุรกิจเก่ง

ลักษณะพิเ ศ ษ : คุณเรียนรู้และตอบสนองได้อย่ างรวดเร็ว เป็นคนประเภทที่สามารถทบทวนและตอบสนองได้ทันทีทันใด

สามารถคิดหาทางออกและวิธีการแก้ปัญห าได้เร็วและดีที่สุดกว่าคนอื่น ทำออกมาได้ชัดเจนและเหมาะสมกว่า

ปกติเวลาคุณได้รับหน้าที่ใหม่ คุณก็สามารถมีปฏิกิริย าตอบสนองได้แบบนี้ ถือเป็นความสามารถพิเ ศ ษของคุณ

อ าร มณ์ : คุณแคร์สิ่งที่คนรอบๆข้างคิดต่อคุณ เ สี ยใจเพราะเรื่องอะไรเล็กๆได้ง่ายๆ และบางครั้งก็เก็บความห ดหู่ไว้ในใจนานๆ

โดยปล่อยวางไม่ได้ เวลาคุณโ ก ร ธคุณมักจะลังเลที่จะพาลคนอื่น เรียกง่ายๆว่าคุณจิตใจดีเว่อร์

นอกเ สี ยจากว่าจะเป็นคนแย่มากๆไม่เข้าใจอะไรจริงๆ คุณถึงจะระเ บิ ดออกมา

3.ตั ดเล็บนิ้วก้อยก่อน

บุคลิกภาพภายนอก : คุณมีพลังมากมาย แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆ แต่คุณก็ยังสามารถควบคุม

บรรยากาศไว้ได้ คุณพูดเก่ง มั่นใจ เข้าใจ ซึ่งเป็นเสน่ห์ตามธรรมช าติของคุณ

นิสัยภายใน : คุณมีความรับผิดชอบ แต่ก็มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องวางท่าดีๆ คุณก็สามารถแสดงเสน่ห์

และพลังของคุณออกมาได้ แต่ถ้าเจอคนที่ยอมหั กไม่ยอมงอ คุณก็สามารถอ่อนลื่ นไหลไปตามเขาได้ เจอคนแบบไหน

คุณก็จะปรับตัวไปแบบนั้น

ลักษณะพิเ ศ ษ : คุณมีทักษะด้านการแสดง เก่งการตลาด มีความสามารถในการเรียนรู้และโน้มน้าว เวลาเจอคนที่ดูดี

มีความสามารถ คุณก็จะเรียนรู้แล้วเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวเอง จนดูดีกว่าต้นฉบับ จนคนทั่วไปต้องทึ่งกับความสามารถนี้ของคุณ

อ าร มณ์ : คุณเป็นคนมีความอดทน ปกติไม่เคยโ ก ร ธ คุณเ ก ลี ย ดการห งุ ดห งิ ด อ าละว าด คุณจะไม่ทำอย่ างนั้นกับคนอื่น

แต่ถ้าเจอคนแ ย่ๆจริงๆ คุณก็จะระเ บิ ดออกมา เพราะงั้นอย่ าทำให้คุณโ ก ร ธ เพราะจะทำให้คนๆนั้นลืมไม่ลงไปตลอดชีวิ ต

4.ไม่มีลำดั บแน่นอน

บุคลิกภาพภายนอก : ภายนอกอาจจะดูช่างพูดช่างคุย แต่ภายในบางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อย ไม่อย ากพูดอะไร

ปกติแล้วคุณมักจะเก็บความรู้สึกที่แท้จริงไว้พูดกับคนสนิทจริงๆเท่านั้น และยิ่งคุณเคยมากก็จะยิ่งไม่พูด

นิสัยภายใน : คุณเป็นคนอย ากรู้อย ากเห็น อดทน เพราะงั้นคุณจะชอบทดลองอะไรใหม่ๆ ซึมซับความรู้ใหม่ๆ

คุณเป็นคนมีวินัย เข้มงวดกับตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันความสามารถในการปรับตัวของคุณก็สูง คุณจึงผ่อนคลายได้ในทุ กโอกาส

ลักษณะพิเ ศ ษ : คุณเป็นคนฉลาดมีสมอง มีวาทะศิลป์ เรื่องธรรมดาถ้าคุณพูดออกมาก็จะกลายเป็นเรื่องน่าสนใจทันที

คุณเป็นคนมีความสามารถในการพูดมาแต่กำเนิด

อ าร มณ์ : คุณเป็นคนตรงไปตรงมา ทำให้บางครั้งคนอื่นก็จะเข้าใจผิดคุณได้ คนใกล้ชิดรู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไง

เข้าใจว่าคุณหวังดี แต่คนที่ไม่สนิท ก็จะคิดว่าคุณเป็นคนคบย าก

Related posts