บุญเก่าค้ำจุน 4 วันเกิดจะได้ทุกอย่ างสมดั่งใจป ร ารถนา โชคล าภเงินทองเข้าหารั วๆ

บุญเก่าค้ำจุน 4 วันเกิดจะได้ทุกอย่ างสมดั่งใจป ร ารถนาทุกอย่ างโชคล าภเงินทองเข้าหารั วๆ &…

Read More

‘เจ๊จง’ เจ้าของร้านหมูทอดชื่อดัง ทำข้าวกล่องแจกตาม รพ.และผู้ที่เ ดื อ ดร้ อ นวันละ 1 พันกล่อง

‘เจ๊จง’ เจ้าของร้านหมูทอดชื่อดัง ทำข้าวกล่องแจก รพ.และผู้ที่เ ดื อ ดร้ อ นวันละ 1 พันกล่อง…

Read More

เจ้าอาว าสวัดใหม่เรไรทอง จ.บุรีรัมย์ นำอาห ารแ ข ว นตามบ้านญ าติโยมที่ต้องกั กตัว 14 วัน

เจ้าอาว าสวัดใหม่เรไรทอง จ.บุรีรัมย์ นำอาห ารแ ข ว นตามบ้านญ าติโยมที่ต้องกั กตัว 14 วัน &…

Read More

ชะต า 4 วันเกิดนี้ มีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่ จะปลดห นี้สำเร็จ ได้บ้าน ได้รถ เหมือนตกถังข้าวส าร

ชะต า 4 วันเกิดนี้ มีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่ จะปลดห นี้สำเร็จ ได้บ้าน ได้รถ เหมือนตกถังข้าวส า…

Read More

‘พิมรี่พาย’ ใจบุญกล้าขอกล้าให้ มีคนขอกล่องเ ยี ย วย ามาแล้ว 3 หมื่นครอบครัว

‘พิมรี่พาย’ ใจบุญกล้าขอกล้าให้ มีคนขอกล่องเ ยี ย วย ามาแล้ว 3 หมื่นครอบครัว   พิมรี่พ…

Read More